Zasedání se v Rychnově koná v pondělí od 16 hodin a jako obvykle v Pelclově divadle. Kromě majetkových záležitostí a rozpočtových změn se bude řešit například zřízení fondu rozvoje bydlení.