Krajský úřad Královéhradeckého kraje už totiž vydal rozhodnutí o veřejné zakázce, která měla provozovateli azylového domu zajistit prostředky.

Po posledních zprávách o bezprecedentních poměrech v zařízení (exekuce, násilí, netransparentní financování), není překvapující, že Rada Královéhradeckého kraje rozhodla vyloučit o. s. Emauzy ČR z veřejného řízení a také ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku Azylové domy – osoby bez přístřeší – Rychnovsko. Nečekaná je však příčina tohoto rozhodnutí. Podpisy oprávněných osob na návrhu smlouvy jsou totiž naskenovány.

„Důvodem pro vyloučení uchazeče byla neúplnost nabídky spočívající v tom, že návrh smlouvy není v souladu se zákonem řádně podepsán osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče (podpisy osob jsou naskenovány),“ zní vyjádření zadavatele podepsané hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem. Pro neochotu zástupců sdružení vysvětlovat nejasné médiím lze jen spekulovat o důvodu skenovaných podpisů místo skutečných.