Nominovány mohou být významné skutky nebo činnosti, a to i z dřívějších let. „Podobné ocenění uděluje řada měst. My jsme cítili určitý dluh vůči spoluobčanům, kteří udělali něco přínosného. Cílem bylo na tyto lidi nezapomenout a zároveň do celého procesu vtáhnout veřejnost," vysvětlil starosta Petr Hudousek principy ocenění udělovaného od roku 2006.

Není však pravidlem, že by cena musela být udělena vždy. To byl prý také případ posledních dvou let. Jinak ale není spektrum lidské činnosti, které by mohlo být na udělení ceny nominováno, nikterak omezené.

„Nejčastěji se oceňuje práce v kulturní sféře, ale výjimkou není ani politická aktivita," řekl starosta s tím, že in memoriam byl takto oceněn třeba předseda národního výboru z roku 1968 za své postoje v čase okupace.

K dalším oceněným patří i akademický malíř Jindřich Šimek nebo učitelka, která se dlouhodobě věnovala taneční výchově dětí.