Výluky na železniční trati představují pro cestující poměrně nepříjemnou záležitost. Náhradní autobusová doprava a především zpoždění několik desítek minut jsou běžným pravidlem nejen pro samotný úsek výluky, ale i pro navazující tratě.

Z důvodu výměny kolejí v Bezpráví probíhá od minulého úterka do 21. července výluka mezi Ústím nad Orlicí a Chocní. V úseku jsou proto některé spoje nahrazeny autobusovou dopravou.

Právě cesta autobusem je hlavní příčinou zpoždění, které v důsledku čekání naberou i vlaky pokračující z Chocně jinými směry, např. na Hradec Králové. Cestujícímu se pak stane, že ačkoliv inkriminovaným úsekem vůbec neprojíždí a dopravuje se např. z Chocně do Týniště nad Orlicí, kde přestupuje na vlak směrem na Častolovice, vyjede z Chocně s dvacetiminutovým zpožděním a přípoj na Častolovice nestihne.

Rozhořčení cestující se ptají, proč vlak v Chocni čeká třeba i těch dvacet minut, ale v Týništi už dodrží pouze maximální určenou čekací dobu, která může činit v některých případech pouze pět minut. Důvodem je povinnost vlaku v Chocni čekat na autobus z Ústí nad Orlicí, aby byla zachována celková kontinuita spoje z České Třebové do Hradce Králové. Cestující proto přijede do Týniště se zpožděním, jemuž zabránit vlastně nelze. A zda počká i návazný přípoj v Častolovicích, už záleží na rozhodnutí dispečera Českých drah (ČD) pro danou oblast.

Průvodčí jsou nekomunikativní

Cestující však nejspíš více než samotná výluka a s ní spojené nutné nepříjemnosti obtěžuje neinformovanost personálu ČD. „ Všechno je vzhůru nohama. Na elektronické tabuli bylo první den výluky napsané zpoždění na Hradec 25 minut. Když jsem se u pokladny zeptala proč, zaměstnankyně odpověděla: Ono je tam nějaké zpoždění? Průvodčí nikoho neinformují, jestli bude v Týništi přípoj na Častolovice čekat. Což většinou, pokud cestující vyloženě nepožádá, aby zavolal na dispečink, neudělá. Byla jsem svědkem i toho, že průvodčí cestujícímu potvrdil, že vlak čeká. Samozřejmě tam nebyl,“ líčí svou zkušenost cestující Jana Filipová.

Šéf Českých drah pro královéhradecký kraj Roman Moravčík to komentuje: „V jednodušších případech může vlak svou běžnou čekací dobu překročit. Bohužel v případě, že na spoj navazují další a další vlaky, došlo by řetězovou reakcí ke zpoždění třeba deseti dalších přípojů a to by se na trati projevovalo třeba ještě další dvě hodiny.“

Na konto nekomunikativních zaměstnanců ČD Moravčík dodává: „V těch mimořádnějších případech, jako jsou nehody, chce okamžitou informaci o zpoždění najednou třeba dvě stě cestujících ve vlaku. Pro dva zaměstnance je to v danou chvíli obtížný úkol, protože vyhodnocení následků vzniklé situace nějakou dobu trvá. V případě výluky je průvodčí ve spojení s dispečinkem a samozřejmě se může stát, že dispečer špatně odhadne návaznost spojů a vlak buď zdrží, nebo pošle dál bez čekání. To je pak samozřejmě hodnoceno jako jeho osobní chyba.“

Lze podat stížnost

Nicméně ve výsledku se rozčileným cestujícím není co divit. „Takový bordel se nikde jinde snad nedá zažít. Těším se, až budu v důchodu a nebudu s nimi muset jezdit,“ nechal se slyšet jiný pasažér, rovněž postižený železničními komplikacemi.

Pokud se skutečně stane , že vlakvedoucí nebo jiný zaměstnanec podá nepravdivé informace, cestující mají možnost podat stížnost. K tomu účelu slouží zákaznická linka nebo formulář přímo na webových stránkách ČD. „Každý průvodčí má štítek s evidenčním číslem, ale i podle konkrétního spoje a času lze zaměstnance dohledat. Je s ním sepsán protokol a jestliže pochybil, je potrestán,“ vysvětluje Tomáš Fiala, rovněž z krajského vedení ČD.

Samozřejmě však doporučuje cestujícím, aby byli sami v získávání informací aktivní. „Snažíme se mít kvalifikovaný personál, bohužel vše je, jak se říká, o lidech,“ dodává Tomáš Fiala.

Kde tedy sehnat aktuální informace o dění na železničních tratích? Kromě nástěnek v nádražních budovách a stanicích jsou informace nejen o výlukách s minimálně týdenním předstihem zveřejňovány na webu Českých drah v sekci Omezení provozu. Tam se mimo jiné nyní cestující mohou dočíst, že od 25. července do 2. srpna bude opět na úseku Choceň – Ústí nad Orlicí probíhat další výluka rovněž z důvodu výměny kolejí v Bezpráví.

Kateřina Řehořová