„Legionářská obec si nachystala informační panely, dále budou k vidění dobové uniformy ze všech front, na kterých naše legie bojovaly. Mimo jiné si zájemci budou moci prohlédnout několik dobových zbraní," říká Marie Trejtnarová z občanského sdružení Má vlast – můj domov, které výstavu organizuje.
V rámci výstavy také bude připraveno promítání dobových materiálů nejen o československých legiích. Sobotní program pak bude pokračovat průvodem k pomníku, kde se také čestně seřadí Sokolové a hasiči. Poté se celý průvod vydá na místní hřbitov, kde budou zapáleny svíce za 26 zámělských občanů padlých v první světové válce. V 15 hodin zahraje v kostele sv. Marka skupina Gemma a celé odpoledne bude v kostele zakončeno mší.