Prohlídky vycházejí každých 15 minut od 21.15 do 24.00 hodin a poprvé si noční opočenský zámek můžete prohlédnout v sobotu 29. července.

Interiéry zámku v Opočně prošly v průběhu století řadou úprav. Přesto se dochovalo mnoho kvalitně a s vytříbeným vkusem upravených interiérů.

Prohlídkové trasy zahrnují: etnografickou halu (africké a indiánské sbírky), kapli, pracovnu, pánskou ložnici, kuřácký salónek, jídelnu, reprezentační salón, hernu, koupelnu, oblékárnu, dámskou ložnici a pokoje pro hosty, obrazárny, knihovnu, orientální zbrojnici, lovecký sál a rytířský sál.

Od roku 2012 lze (v rámci prohlídky celého zámku) zhlédnout tzv. „apartmá Kinských“. Jedná se o dva pokoje instalované podle starých seznamů mobiliáře v duchu první poloviny 19. století s unikátním oboustranným obrazem Madony G. B. Chiariho.