K tématu přednášky pořadatelé uvádějí: Podstata barokní architektury a tedy i jejího zahradního umění směřuje k představě nekonečného a neomezeného prostoru. Barokní zahrady vyjadřují pevný řád, logiku, geometrii, eleganci, vznešenost a důstojný klid. Obsah je tu zcela podřízen formě. Přísná osovost a symetrie je nezbytnou podmínkou. Stavební hmota spěje v barokním pojetí k odhmotnění v celkovém jednotlivém prostorovém patosu oproti renesanci, která zdůrazňovala trojrozměrnost architektury. Vše tu musí být přesně a pečlivě zastřiženo a upraveno, aby celek působil čistě a přehledně. Pojetí perspektivy, využití pravidel geometrie a symetrie, tak jak ji známe z barokních zahrad, se stále používají u velkých zahrad a parků. Jsou to silné nástroje, ale jsou zpravidla kombinovány s nenásilností a přirozeností anglických parků.

Páteční salón začíná v 17.30 hodin.

Dana Ehlová