Otevírací doba a historie
HistorieZámek založil v roce 1676 František Karel I. Kolowratský

Následně byl zámek po další dvě generace rozšiřován

Otevírací doba
Srpen: od úterý do neděle, vždy od 9 do 17 hodin

Září: od úterý do neděle, vždy od 10 do 17 hodin

Prohlídky
V každou celou hodinu, o víkendech půlhodinu

Vstupné
Dospělí – 90 Kč
Děti 6-15 let – 50 Kč
Děti do 6 let – zdarma

Ten však podle kastelánky Zdeňky Dokoupilové turisté nenavštěvují v tak velké míře, jak by si zasloužil.
„Tato památka je mezi místními vnímána především jako velká sbírka obrazů. Nese si tak s sebou pečeť, kterou bychom rádi rozlomili, skrývá se v ní totiž mnohem více zajímavostí," prozrazuje kastelánka. Návštěvníci prý zámek chválí.

Nachází se tu velmi staré renesanční dílo

Obrazárny jsou samozřejmě i přesto velkým lákadlem zámku. Je v nich umístěn například vůbec nejstarší renesanční portrét na území republiky, pocházející z počátku 16. století. Celá sbírka obrazů patří mezi čtyři nejvýznamnější u nás. Zámek ale nabízí mnohem víc.
„Další zajímavostí je enfiláda, tedy osový průhled přes dveře sálů. Je se svými 65 metry nejdelší ze všech zámků v Čechách," popisuje Zdeňka Dokoupilová.
Zámek nabízí například také prohlídku zvonice se čtvrtým největším zvonem v Čechách. Vyhledávaný je i kostel Nejsvětější Trojice v blízkém sousedství zámku, kde se 21. září uskuteční koncert vážné hudby.

Zámek vzešel 
ze třicetileté války

Historie Kolowratského zámku sahá až hluboko do 17. století. Tehdy, přesněji v roce 1640, totiž koupil rychnovské panství Albrecht IV. Kolowrat Liebsteinský. Panství bylo zpustlé po hrůzách třicetileté války, kvůli náboženským sporům totiž muselo být tehdejší obyvatelstvo vystěhováno.

Válečné běsnění se na městě také podepsalo a rod Kolowratů tak přebíral místo v troskách. Albrechtův syn, František Karel I., byl však obratným diplomatem . Usoudil, že jeho věhlasu nedostačuje starý zámek postavený v údolí, a tak se rozhodl, že vybuduje nové sídlo Kolowratů. Místo pro nový zámek bylo zvoleno na mírném svahu pod kostelem Nejsvětější Trojice. Stavba zámku započala v roce 1676. Sídlo poté postupně rozšiřovaly a dostavovaly další dvě generace rodu Kolowratů.

Martin Vašina