Město se chce letos zaměřit na regeneraci zeleně v zámeckém parku, ta bude probíhat v několika etapách. V první etapě se město zaměří hlavně na řešení problému se stárnoucími a mnohdy už dožívajícími dřevinami. Stárnoucí dřeviny ve špatném stavu pracovníci odstraní a nahradí je následně novou výsadbou. Pokáceno bude 19 kusů dřevin, a to zejména ty, které ohrožují zdraví obyvatel, kteří se parkem každodenně prochází. V parku nově vznikne také takzvané broukoviště z torza dubu (viz historický snímek). Broukoviště je vlastně jakousi skupinou kmenů či velkých větví částečně zakopaných v zemi, kde si najdou brouci své útočiště.

Chybějící kosterní dřeviny chce radnice nahradit v parku novou výsadbou. Město chce při regeneraci zeleně samozřejmě také zachovat historickou podobu zámeckého parku.

Obnovu parku město hradí částečně ze svého rozpočtu. Ze své kasy na tuto akci uvolní radnice 80 tisíc korun, na obnovu získali také dotaci – ta činí více než 280 tisíc korun. ⋌(star)