"Proto se věnujeme, a to opravdu důkladně, úklidu v interiérech zámku, na nádvořích, také v parku a ve skleníku. V horní části parku se revitalizuje růžový záhon a rozšiřuje záhon květinový vedle palmového skleníku, na kterém pěstujeme květenu především k řezu k výzdobě zámecké expozice," říká pracovnice PR oddělení správy zámku Andrea Seidelová.

V údolní části parku se v zimním období kácely za využití koňské síly kůrovcem napadené a zničené dřeviny.

"Vykácené stromy budou nahrazeny dřevinou stejnou v blízkosti původního porostu. Aktuálně probíhá výsadba dubů a břízy převislé, 25 kusů modřínů. Na podzim zasadí dobrovolníci sekvojovec a jedle španělské," dodává Andrea Seidelová.

Už loni se podařilo sponzorským darem získat a za přispění dobrovolníků vysadit u opočenského zámku 25 kusů modřínů, několik habrů, zakoupit a vysadit 9 kusů pyramidálních modřínů, tisovce, sekvojovec a zmarličník.