To se ve čtvrtek 7. května dozvěděli žáci posledních ročníků Základní školy T. G. Masaryka v Borohrádku. O energetice v ekonomických, ekologických, sociálních a geopolitických souvislostech jim přednášel doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc., z Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT Praha.

Přeměna špinavé energie na zelenou

Během dvou hodin jim představil energetické zdroje a jejich přednosti, nedostatky a možnosti využití. Probírala se technická řešení výroby energie, související ekologická zátěž i otázka spotřeby elektřiny. V praktických ukázkách si teenageři vyzkoušeli přeměnu špinavé energie na čistou zelenou. Největší zájem vzbudilo měření přírodní radioaktivity okolního prostředí, předmětů i lidského těla. Intenzitu všudypřítomného záření měřil asistent Tomáš Hejl přenosným dozimetrem DC-3E-98 zvaným žehlička. Ve třídě padl dotaz, zda u něj takřka každodenní kontakt se smolincem (oxidem uraničitým), který je součástí demonstrace, nemůže vyvolat rakovinu. „Je třeba dodržovat zásady bezpečnosti. Prvním je izolace předmětu – smolinec je zabalen ve fólii. A druhým jsou hygienické zásady. Všimněte si, že jsem si šel hned umýt ruce. Zářič se nesmí dostat do těla," odpověděl Hejl.

Motivace k volbě technické práce

„Budoucnost energetiky je závislá především na vzdělaných lidech a rozhodovat o ní se znalostí věci znamená studovat techniku. Snažíme se mladé lidi motivovat k volbě technického povolání, zaujmout je zajímavými možnosti." dodal lektor osvětového programu „Energie – budoucnost lidstva", který si mohou školy zdarma objednat na adrese info@jlmpraha.cz.

Projekt je součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ a v letošním Roce průmyslu a technického vzdělávání slaví 15 let existence. Začátkem ledna dosáhl počet besed čísla 5000. Zúčastnilo se jich kolem 193 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let.