Pracovnice Intervenčního centra objíždějí městské úřady a školí úředníky.

Změny ve zmíněném zákonu, ale i přímé zkušenosti byly tématem mezioborového setkání na zdejším městském úřadu, které ve čtvrtek vedly pracovnice královéhradeckého Intervenčního centra (IC).

„Nová právní úprava stojí na třech zásadních pilířích. Prvním z nich je policie, která již má oprávnění k desetidennímu vykázání osoby v rámci správního řízení. Pak je to naše Intervenční centrum, které funguje jako nová sociální služba a nakonec justice a soudy. Ty mohou na základě žádosti ohrožené osoby prodloužit vykázání o dalších třicet dní, a to vydáním předběžného opatření,“ komentovala vedoucí IC Lenka Chválová zásadní změny, se kterými seznámila úřednice ze sociálního odboru MÚ (OSVZ) a pracovnice nestátních neziskových organizací.

Vedoucí kosteleckého obvodního oddělení Policie ČR Pavel Šrám informoval o postupu při vykázání. „ Ten jsme již využili ve třech případech. Dvakrát v Doudlebách n. O. a jednou přímo ve městě. Poslední zmíněný trestný čin řešil i soud,“ upřesnil policista.

„V jednu chvíli a na jednom místě jsme slyšeli ucelenou infomaci. Zejména novinka, a to odchod násilné osoby, snižuje potřebnost azylových domů, což vítáme,“ zhodnotil akci vedoucí OSZV František Vogl.