O kom je řeč? O dvou oslavenkyních. O dvou budovách Základní školy v Opočně, které se letos dočkaly 105 a 110 let.
Zalistujme ale kronikou a připomeňme si, co všechno se v nich událo…

BUDOVA  ŠKOLY  ČP. 313, NÁDRAŽNÍ ULICE, 110 LET OD OTEVŘENÍ

Původně byl tento objekt postaven pro měšťanskou školu chlapeckou, ta zde sídlila pět let. Protože prostory brzy nepostačovaly počtu žáků, bylo rozhodnuto postavit pro chlapce budovu novou. A tady byla od roku 1907 měšťanská škola dívčí. Zdalipak víte, co bylo podmínkou zřízení nové měšťanské školy chlapecké? To náhodou vím. Bylo to spojení měšťanské školy s obecnou. Doba si žádala vyšší vzdělání. A taky vám prozradím, kdy to bylo.

Žádost byla podána  a odsouhlasena už v roce 1900. Ale se stavbou se začalo přesně 28. září 1901, kdy byl položen základní kámen,   a o rok později 14. září 1902 byla budova slavnostně otevřena a posvěcena. Na stavbu přispěl dobrovolně kníže Josef z Colloredo – Mansfeld darem 500 K a město užilo na uhrazení stavebních výloh některých hotovostí z minulých let nastřádaných.

Během času budova prošla mnoha stavebními úpravami.

1949 – 1950: Praxe není nikdy dost

V roce 1949 a poté o rok později se budova dočkala další přestavby. Vznikla tady školní kuchyň pro výuku vaření a následně klasická kuchyň s jídelnou pro žáky. Školáci tak mohli obědvat přímo v areálu a zároveň získat při své praxi znalosti a dovednosti.

1991 a 2011: Moderní vzhled

Nová doba si žádala i mnohé opravy. Po devadesáti letech služby začala i budova školy  pomalu dosluhovat a žádala nutné úpravy. V roce 1991 se jí dostalo jedné z nejdůležitějších. Došlo ke kompletní rekonstrukci, vznikla i moderní přístavba s tělocvičnou. O dalších deset let později přišlo na řadu zateplení fasády, výměna oken a dveří. Dnes zde najdete  ředitelství školy, odborné učebny pro žáky, tělocvičnu, žákovskou a učitelskou knihovnu, školní kuchyň s jídelnou.

BUDOVA ŠKOLY ČP. 11, TRČKOVO NÁMĚSTÍ, 105 LET OD OTEVŘENÍ

Základní kámen byl položen přesně 8. července 1906. Tehdy vznikla budova společná pro měšťanskou školu chlapeckou a obecní úřad. Kombinace v té době běžná.

1907: Slavnostní otevření

„V neděli dne 1. prosince 1907 oznamovaly vlající prapory na školních budovách slavnost otevření nové budovy měšťanské školy chlapecké v Opočně. O 10. hodině šli členové místní školní rady a okresního zastupitelstva, hosté, učitelé a žactvo do kostela na bohoslužby a odtud do nové školní budovy. Kníže Josef Colloredo – Mansfeld nemoha se slavnosti zúčastniti, zaslal s omluvným telegramem 2000 K jako důkaz zvláštní přízně na ozdobné práce v nové školní budově. Ředitelem byl ustanoven Jan Hofman."

2012: Od minulosti po současnost

Zajímavou zmínkou je dozajista skutečnost, že okresní školní inspektor pokládal nově otevřenou budovu a teď cituji „co do účelnosti za prvou ve školním okrese novoměstském," protože vyhovovala požadavkům moderní doby. Po měšťanské škole chlapecké budova patřila 2. stupni základní školy, bylo zde umístěno vedení školy, uskutečnily se mnohé stavební úpravy. Dnes se v ní učí žáci 3. – 5. tříd, nově byla zřízena žákovská knihovna, počítačová učebna a učebna reedukace.  

VŠECHNO NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM. 
A CO POPŘÁT DO DALŠÍCH LET?

SILVIE ŠPRYŇAROVÁ, Rychnovský deník: Milé školy, na světě stojíte už více než sto let. Jste jako sestry. Jedna o pět let mladší s trochu zachovalejší tváří, ale obě stále v dobré kondici. Každodenně se vašimi chodbami a učebnami prochází stovky žáků. Máte tak jejich moudrost, vytrvalost, trochu neposednosti a možná i paličatosti. Pro mnohé z nich jste se staly jejich milovaným místem. Co je pro člověka 105 a 110 let, je pro vás jen pouhým mrknutím oka. Důstojně máte století za sebou a Rychnovský deník vám přeje, abyste nejméně ještě další stovku zvládly s přehledem.

ŠTĚPÁN JELÍNEK, starosta Opočna: Milé školy! Dny naplněné dětským hlaholem se řadí jako korálky na šňůrce, a najednou je to 110 a 105 let, kdy do vašich lavic poprvé zasedly děti. Císaře-pána na trůně vystřídali prezidenti, eleganci Oldřicha Nového zašlapaly německé holínky i budovatelské gumáky, zvonily klíče na náměstích, a vy jste tu pořád s námi. Potřebujeme vás dnes stejně jako před stoletím. Rádi ve vašich zdech předáváme ten vzácný dar vzdělanosti, který není v každém koutě zeměkoule samozřejmostí.

Přejeme si, aby děti získaly přehled o historii lidského snažení i o vynálezech, které nás posouvají vpřed. Aby 
s láskou braly do rukou knihy, napsané kdysi inkoustem na papír či dnes na klávesnicích počítačů. Aby znaly své kosti v těle i barvu peří ptáka Ohniváka. Chceme děti zvědavé a tvořivé. Vím, nechceme toho po vás málo, milé školy. Tiše tu stojíte a vytrvale každý den otevíráte své brány, abyste posloužily, jak nejlépe umíte. Na nástěnkách je chvíli Lenin, chvíli Santa Klaus, jindy zas Ježíšek. 
S úsměvem těch, kteří vědí, shlížíte na ten mumraj. Občas nastavíte do cesty práh nezbedníkovi, který simuloval potřebu, aby si na záchodě zakouřil, jindy zabouchnete dveře od sborovny roztržitému učiteli dějepisu, který myslí na Husův odkaz a neví, kde má klíče.

Přeji vám, milé školy, spoustu dalších krásných let. Ještě toho jistě spoustu uvidíte, co si zatím nikdo z nás nedovede představit. Budete u toho, až porozumíme původu vesmíru, z čeho se skládá lidská duše, jak mluvit s kameny a se zvířaty. Ve vašich zdech se jistě bude učit telepatie a teleportace tak, jako dnes učíme zeměpis a biologii. Rád bych byl u toho s vámi , ale nevím, jestli to stihnu.

JANA HRNČÍŘOVÁ, ředitelka školy: Já přeji našim oslavenkyním, aby v nich i nadále sídlila moudrost, láska, štěstí, zvídavost, radost, pohoda, kamarádství, aby v jejich zdech byl často slyšet smích dětí, aby v nich našly děti svůj druhý domov, aby se všichni jejich absolventi alespoň ve vzpomínkách do nich rádi vraceli.

Přeji jim stále výborné a spokojené učitele, kteří budou za svoji obětavou práci i adekvátně finančně ohodnoceni.  Přeji jim, aby na nich jejich věk nebyl vidět, aby to byly pořád „krásné, udržované staré dámy",  které pravidelně „chodí na kosmetiku a plastiku", které si udržují svoji mladistvou vizáž a mají na to dostatek peněz od svých mecenášů.