Naprostá většina míst vznikla přípojkami na „zelené louce“, tedy výstavbou nových rodinných domků, zejména v okolí velkých měst. Například v Sezemicích, Holicích a nedalekém Komárově.
„Stále rostoucí zájem o nová připojení je podmíněn zejména rozšiřováním průmyslové výroby, vzrůstajícím počtem obchodních a průmyslových center, a také pozvolna se rozšiřujícím počtem bytů a rodinných domků. Současně se také zvýšily nároky lidí na vybavenost domácností elektrickými spotřebiči,“ uvedla mluvčí východočeské skupiny ČEZ Šárka Beránková.
Lidé prostě staví o sto šest, a ve východních Čechách obzvlášť. Přípojek zde přibylo 3888, v celé republice přitom „jen“ necelých 18 tisíc.
V druhé polovině 90. let šel rozmach nových přípojek na vrub spíše průmyslovým zónám v Pardubicích a Hradci Králové. Bytová výstavba vévodí počtu nových přípojek až v posledních letech.