O plánech na zřízení větrné elektrárny v katastru obce Liberk již bylo napsáno mnoho, ale v poslední době tato kauza poněkud utichla. Není to však tím, že by investor ztratil o větrnou lokalitu zájem.

Právě naopak, na přípravě projektu se pracuje a dlouhý časový interval, který nás dělí od prvních úvah o výstavbě zdroje obnovitelné energie, je prý standardní. „Vyřizování náležitostí okolo stavby větrných elektráren trvá vždycky dlouho, protože je potřeba zajistit spoustu věcí. Bylo již dokončeno měření síly větru a nyní se připravuje samotný projekt,“ popsal Jiří Kosina, mluvčí Společnosti ČEZ pro východní Čechy.

Takové konstatování bylo ale překvapením pro představitele zasažené obce. „O žádných dalších přípravách nevím. Skončilo tu měření, ale od té doby se nic nedělo,“ neskrýval překvapení Jiří Ungrád, starosta Liberka.

Podle jeho slov není ideální ani výměna informací s elektrárenskou společností. „Existuje sice smlouva o vzájemné spolupráci z roku 2009, kterou uzavřelo bývalé vedení obce, ale podle právníků je podivně napsaná. Dne 21. září loňského roku jsme psali společnosti ČEZ dopis, v němž chceme smlouvu rozporovat, ale dosud jsme neobdrželi odpověď,“ řekl dále starosta.

V současnosti se obec Liberk, v jejímž katastru by měly větrníky vyrůst, staví k plánu odmítavě. Podle starosty se sice v roce 2008 prováděla mezi lidmi anketa, která vyzněla pro výstavbu, ale od té doby se prý nálada mezi obyvateli změnila.


Co vše se mezi tím pro možnou výstavbu udělalo, odmítl mluvčí ČEZ blíže specifikovat. „V tomto oboru je velká konkurence, a pokud bychom zveřejňovali své kroky, byli bychom sami proti sobě,“ vysvětlil Jiří Kosina.

Ačkoliv zamýšlená stavba neleží přímo na jí svěřeném území, bude důležité i stanovisko Správy CHKO, se kterou by měla společnost teprve jednat. „Podle nás bude mít projekt negativní vliv především na krajinný ráz. Po zpracování studie o vlivu na životní prostředí, ke které jsme vznášeli své připomínky, vydá kompetentní orgán stanovisko. To projekt buď připustí za splnění některých podmínek, nebo nepřipustí. Ke stanovisku by měly správní úřady přihlížet a případné odchýlení vysvětlit,“ řekl David Rešl, vedoucí Správy CHKO Orlické hory.