I v krátkodobých brigádách se projevuje trend spojený s malou nezaměstnaností v okrese. Ovšem nikoli v takové míře. Střední a velké firmy se čím dál tím častěji musí potýkat s nedostatkem pracovních sil. Přes letní sezónu „díru" po zaměstnancích vyplňují brigádníci.

„Brigádníky teď sháníme hodně. Spolupráce není ideální. Hodně nám jich práci odřekne či chodí nepravidelně. Máme pak problém s rozdělováním dovolených pro naše stálé zaměstnance," uvedla hospodářka ličenské pekárny Dana Vaňková.

Podle jejích slov se zájem o brigády snižuje. V loňském roce byl zájem vyšší, a hlavně stabilnější. Lidé do pekárny volali už o Vánocích, aby si zajistili místo na letní sezónu.

V rychnovském okrese jsou i firmy, které menší zájem brigádníků netrápí. Potýkají se však s nedostatkem dlouhodobých pracovních sil. „Letos mají studenti normální zájem o krátké pracovní příležitosti. Kdo nám tu chybí, tak to jsou pracovníci na hlavní pracovní poměr. V současné chvíli nám chybí deset chlapů," prozradila Štěpánka Prošvicová z týnišťské společnosti HP Tronic.

I úřady práce nabízejí prostřednictvím inzerátů možnosti krátkodobých přivýdělků. Nicméně mladí zájemci jsou v této věci poměrně samostatní. Hledají si brigády sami. A sami i oslovují jednotlivé firmy v našem okrese. 

Brigády a jejich finanční ohodnocení
Sezónní brigády jsou nejčastější formou přivýdělku studentů o letních prázdninách. V rychnovském okrese převažuje nabídka pracovních příležitostí převážně v oblasti průmyslu. Platové ohodnocení brigádníků se nejčastěji pohybuje v rozmezí 80 – 100 Kč na hodinu. V některých firmách je hodinová mzda stejná jako u ostatních zaměstnanců.Důležitá je forma pracovní smlouvy. Mezi nejčastější varianty patří dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce. Právě forma je určující pro to, jestli zdravotní a sociální daň zaplatí zaměstnavatel či zaměstnanec.