„Je to již náš několikátý projekt, kterým se zaměřujeme na pomoc naší cílové skupiny, kterou jsou padesátiletí a starší lidé. Z vlastní zkušenosti totiž víme že to není jednoduché a že se v tomto věku střetávají různé problémy," vysvětlila Kateřina Holmová, manažerka sdružení Splav.

První schůzka se konala právě včera.

Nápad na „zahradničení" vznikl vývojem. Podle manažerky si sdružení totiž uvědomilo, že se jejich projekty týkaly jenom vzdělávání, ale nenabízely to hlavní – zaměstnání. Tento kurz je již v pořadí druhý, který je ukončen nabídkou pracovních míst.

„Od ledna nám naběhlo osm pracovních míst v rámci předchozího projektu, který se jmenoval Vzájemná pomoc a kde jsme vyškolili dvacet lidí v oboru zahradník a práce s pilou. Osm těchto lidí zaměstnáváme na plný úvazek při práci na údržbě veřejných prostranství. Zahrady u Splavu na něj navazují. Říkali jsme si, že by to chtělo více rozšířit téma zahradník, takže budeme nabízet účastníkům nejenom zahradnictví, ale i rekvalifikaci zemědělec a výživový poradce a specializaci na péči o děti a naopak o starší lidi," uvedla Kateřina Holmová.

Ta přiznala, že u tohoto projektu jsou k dispozici čtyři plné pracovní úvazky. Podmínkou pro jejich získání je absolvování právě tohoto kurzu.

Jednou z jeho třiceti možných účastníků je i dvaapadesátiletá Ivana Rázková z Uhřínova pod Deštnou.  Ta je už na úřadu práce vedena více než dva roky a nemůže sehnat zaměstnání. To je prý důvodem, proč se do projektu přihlásila.

„Doufám, že se mi díky němu podaří sehnat  zaměstnání, protože práce na zahradě mě baví.  Od kurzu očekávám, že se něco naučím a také dozvím. A že třeba i seženu práci," přeje si Ivana Rázková.Ovšem práce v zahradnictví je pro Ivanu Rázkovou jenom jednou z možností. „Moje původní práce je jiná, ale člověk má zkusit ledasco. Ani mi nic jiného nezbývá, protože abych sama začala podnikat v tomto věku pár let před důchodem už nemá smysl," tvrdí.

Ji i ostatní účastníky tak nejprve čeká dvouměsíční kurz přípravy na zaměstnání. Ten se skládá hlavně z psychologických a zdravotních přednášek pro ty, kteří už jsou třeba delší dobu doma.

„Potom bude navazovat zahradnická terapie, což je naše specialita. Ani u nás v České republice to není moc obvyklé. Účastníci kurzu budou pracovat na vybraných pozemcích na Rychnovsku. Díky práci s rostlinami by měli poznat, co je baví. Bude to umožňovat jak práci jednotlivce, tak i skupiny, sázení semínek nebo naopak úpravu prostranství či aranžování a práce s hlínou. Je to terapie, při které by měl každý poznat sám sebe a to, co chce dělat. Tato část bude trvat tři měsíce," popsala manažerka sdružení Splav Kateřina Holmová.

Pak jsou na řadě dvouměsíční rekvalifikační kurzy. Každý si vybere ten vhodný pro sebe podle zkušeností ze zahrady. Poté může následovat roční zaměstnání.„Těm, které nezaměstnáme a budou mít zájem pokračovat v tomto oboru, nabídneme pozemek, který jim vybavíme potřebným oplocením, kůlnou, skleníkem a nářadím, aby mohli sami pokračovat v práci na zahradě a výpěstky prodávat třeba na farmářských trzích," dodala Kateřina Holmová.