„Výstavy v Častolovicích jsou v rámci republiky svým rozsahem a charakterem ojedinělé. Tamní zahrádkáři ji dokázali vybudovat do stadia, kdy k nim jezdí tisíce lidí z celého regionu,“ podotkl předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík.

Výstavní činnost v Častolovicích má pětadvacetiletou historii. Místo finišování příprav letošní podzimní akce, která se měla konat od 5. do 8. října, odpovídají členové místní zahrádkářské organizace na dotazy, jak to je s pořádáním letošní i příštích akcí.

i letos Svátky jara v Častolovicích nadchly.
Konec jedné velké tradice, konec zahrádkářských výstav v Častolovicích

„Je to smutné. Po mnoha letech úsilí, kdy se výstavy propracovaly na vynikající úroveň, kvůli nepochopení radnice musely skončit. Požadavky na platby, které bychom měli do pokladny městyse odevzdat, pro nás byly neúnosné. Proto se náš výbor usnesl, že výstavu zruší,“ uvedla předsedkyně Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice (ZO ČZS) a bývalá starostka městyse Jarmila Novohradská.

Podívejte se na video z jarní výstavy v Častolovicích:

Zdroj: Irena Voříšková

Starosta Zdeněk Praus vidí situaci zcela jinak a poukazuje na usnesení rady města z konce června, které podle jeho slov zahrnuje podmínky, na kterých se město s výborem zahrádkářů dohodlo.

„Dali jsme podmínky a nabídli spolupráci, která byly pro pořadatele lepší s tím, že budeme spolupořadateli, abychom toho mohli docílit. Co jsme si domluvili, to stále platí, a pokud to budou chtít využít, můžeme o tom znovu jednat,“ vyjádřil se Praus.

Zatím však obě strany setrvávají na svém stanovisku. Nadšenci v čele s hlavním pořadatelem a jednatelem zahrádkářů Josefem Helmichem poukazují na liknavost radních při jednáních o letošním ročníku podzimní výstavy a zejména na nedodržení dohody o finančních podmínkách.

Zimní krása hor v Deštném.
Skicentrum v Deštném v Orlických horách chystá výstavbu nové lanovky

„Věděli jsme, že starosta chce udělat některé změny, proto jsme již začátkem ledna požádali o společné jednání rady obce o uspořádání akcí v letošním roce. Třikrát jsme jednali, ale návrh nové smlouvy a především finanční požadavek za pronájem prostor k výstavě jsme nedostali,“ vrací se do první poloviny letošního roku Helmich a dodává, že k dohodě došlo na třetím společném jednání. Zahrádkáři měli zaplatit za prodejní plochu každého prodejce 10 korun za metr čtvereční a den. Protože obec hodlala prominout platbu za elektřinu a vodu, zahrádkáři souhlasili s návrhem rady, že vydají každé rodině v Častolovicích dvě volné jednorázové vstupenky.

„I to pro nás bylo ztrátové, ale ještě únosné. Bohužel ve smlouvě, která nám byla zaslána 12 dnů po dohodě (v červenci) byly změny, které byly nepřijatelné. Zahrádkáři měli totiž navíc zaplatit za všechna auta, vleky a přívěsy prodejců dalších 25 korun za metr čtvereční a den. Dále měli vydat volné vstupenky pro všechny obyvatele s trvalým pobytem v Častolovicích. Z těchto důvodů výbor ZO ČZS rozhodl, že se výstava zruší,“ vysvětlil Helmich.

„Do datových schránek jsme dostali návrh smlouvy, který zněl jinak. Neodpovídal původní dohodě,“ potvrdila Novohradská.

Nově opravený kříž stojí v horní části Neratova v Orlických horách.
Když srdce bije pro Neratov. V orlickohorské vesnici se opravuje další socha

Starosta Praus připouští, že jednání se zahrádkáři vázla, ovšem tvrzení o tom, že do smlouvy byly doplněny podmínky, které nebyly součástí dohody, odmítá. Poukazuje přitom na oficiální usnesení rady města. Ta zároveň zveřejnila stanovisko k celé věci.

„Zašleme vám vyjádření rady městyse, kterou jsme otiskli v našem časopisu Zdroj, kde je všechno popsané. Je to tak složité, že to nejde jednoduše shrnout, má to své následnosti, jednání bylo několik, takže jsme to shrnuli v našem vyjádření,“ reagoval Praus minulý týden na žádost o objasnění situace. O tom, že se výstava neuskuteční, prý nevěděl.

„Oficiální vyjádření od zahrádkářů stále nemáme. V červenci jsme poslali za radu naše stanovisko k dohodě, na které jsme se domluvili, a od té doby žádná reakce nepřišla. Dvakrát jsem je vyzval, aby se vyjádřili,“ uvedl starosta.

Radní se již před časem vymezili proti některým tvrzením zahrádkářů. I proto vydali vlastní stanovisko. V něm přitom zmiňují, že zahrádkáři hodlají výstavu zrušit.

„Dne 13. července jsme obdrželi od jednatele ZO ČZS definitivní písemné stanovisko výboru, že se výstava neuskuteční a tím výstavy končí. Byla to reakce na poslední usnesení rady a návrh smlouvy společného projektu spolupořádání podzimní výstavy partnery ZO ČZS Častolovice a městysem Častolovice. Mezi řádky tohoto textu se však dalo zřetelně pochopit, že ‚viníkem‘ je rada městyse,“ píše se ve stanovisku.

To pokračuje konstatováním, že při jednání se postoje obou stran rozcházely, a to zejména v oblasti finančních nákladů, tedy platby za využívání veřejného prostranství prodejci, poplatků ze vstupného či výše nájemného za sokolovnu. „Nakonec došlo ke kompromisu, jehož výsledkem by bylo uzavření smlouvy o spolupráci,“ uvádí se v dokumentu, který pokračuje výčtem domluvených podmínek a připomínkou, že podle obecně závazné vyhlášky není možné neuplatnit poplatek za užívání veřejného prostranství, umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje.

Z prezentace prací studentů v klášterní zahradě v Opočně.
Opočenský klášter jako centrum kultury či lázně? Podívejte se na vize studentů

Zahrádkáři namítají, že poplatky chtěla obec zavést kvůli tomu, že status výstavy změnila na prodejní. To podle nich nejde, protože je to v rozporu se stanovami ČZS a zahrádkářským zákonem. „Prodejní plocha je navíc daleko menší než ta výstavní, dokonce je menší, než plocha pro doprovodný kulturní program,“ doplnil pořadatel.

Zrušení výstavy nepříjemně překvapilo i předsedu Českého zahrádkářského svazu Stanislava Kozlíka. Ten se chce aktivně podílet na jednání o dalších akcích kolegů z Častolovic, mezi nimiž je nejvýznamnější jarní a podzimní výstava.

„Je to především velká škoda pro obyvatele regionu, kteří tam přijíždějí v hojném počtu. Pro nás je výstava v Častolovicích o to cennější, že ji pořádají sami zahrádkáři. Nestojí za ní velké výstaviště nebo soukromá společnost věnující se veletrhům či výstavám, jako tomu bývá jinde. To je v rámci republiky svým rozsahem ojedinělé. O to je častolovická výstava autentičtější. Tamní zahrádkáři ji dokázali vybudovat do stadia, kdy k nim jezdí tisíce lidí,“ vyjádřil se Kozlík, který podle svých slov není obeznámen s podrobnostmi rozporů s radnicí, ovšem se situací se chce seznámit i s ohledem na pořádání dalších ročníků.

„U jednání s radnicí jsem nebyl, takže neznám podrobnosti, nicméně mám v plánu se o tom dozvědět více a promluvit si s druhou stranou, abychom mohli výstavy v Častolovicích zase pořádat. Letos už je to samozřejmě ztracené, ale doufám, že si budu moci s panem starostou o budoucnosti promluvit. Pokud pro to budeme moci jako vedení Českého zahrádkářského svazu něco udělat, tak to rádi uděláme. Je důležité činnost častolovických zahrádkářů udržet v chodu,“ doplnil předseda českých zahrádkářů.

Zbigniew Czendlik  a Jaroslav Červinka.
V Dobrušce má premiéru film ZIBI, dokument Jaroslava Červinky o životě kněze

Právě budoucnost výstav teď nejvíce zajímá zahrádkáře z celých východních Čech. „Každý den mám řadu telefonátů s dotazy, jak je to s výstavou. Všichni nás prosí, aby pokračovaly. Zatím nevím, jak to bude dál, je to s otazníkem, vidím to tak padesát na padesát. Lidé z našeho výboru jsou nyní otrávení a znechucení. Půl roku nás tahali za nos, a když jsme si nakonec plácli, tak to za čtrnáct dní změnili. Je nám to samozřejmě líto,“ řekl jednatel organizace.

Starosta trvá na tom, že podmínky spolupráce jsou nastavené i do budoucna a usnesení rady z konce června je stále platné. Záleží prý na druhé straně, zda stanovisko přehodnotí.

„Z mého pohledu není třeba nic měnit. Podmínky jsou pro zahrádkáře velkorysé. Domluvili jsme se na nich, členové výboru s tím souhlasili. Jestli si to někdo vykládá jinak, to nevím. Už tři měsíce nemáme od výboru zahrádkářů, který je pro nás jako radu partner, žádnou oficiální zprávu,“ zopakoval Praus.

Předsedkyně zahrádkářů podle svých slov v současné době nevidí budoucnost optimisticky. „Dokud je složení radnice, jaké je nyní, v dohodu příliš nevěřím. Zahrádkáři nejsou v oblibě, myslím si, že jsou v tom nějaké osobní důvody a averze. Současné podmínky jsou nepřijatelné. Jsme závislí na počasí a počtu návštěvníků a nemůžeme riskovat, že budeme proděleční,“ shrnula Novohradská.

Současná situace tak prozatím připomíná spíše zákopovou válku než snahu o řešení pro příští roky.