Je jasné, že všichni nemohou uspět. Výsledky oznámí Místní akční skupina Pohoda venkova během října.

Je jasné, že ne všichni budou úspěšní. MAS totiž v tomto roce rozdělí ne více než šest milionů a tři sta tisíc. V současné době probíhá administrativní kontrola. „Podpořeny budou ty projekty, které nejlépe naplňují cíle naší místní akční skupiny. Předpokládáme, že v říjnu bychom měli z naší strany oznámit, jaké projekty naše místní akční skupina podpoří, “ uvedl předseda MAS Pohoda venkova Luboš Řehák.

Rozvoj podnikání, obcí

Dotační program místní akční skupiny je realizován v rámci uskutečňování místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, která naplňuje strategický plán Leader ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“. MAS se zaměřuje na podporu a rozvoj drobného podnikání a obcí na území Dobrušska, Opočenska a částí Novoměstska a Orlických hor.

Kdo a na co žádá?

O dotaci na stavbu chodníku nyní například žádá obec Bystré v Orlických horách, která usiluje o podporu ve výši 468 661 korun, nebo obec Bačetín, jež chce získat 1 611 725 korun. Generální rekonstrukci požární nádrže by ráda s podporou dotačního titulu realizovala Obec Podbřezí ve Lhotě Netřebě. Sbor dobrovolných hasičů v Olešnici v Orlických horách pro změnu připravil projekt na vytápění požární zbrojnice a Tělocvičná jednota Sokol Dobřany usiluje o podporu na výměnu střešní krytiny a zateplení stropu sálu budovy sokolovny v Dobřanech. Obec Dobré žádá o dotaci na úpravu jeviště v Obecním domě v Dobrém a obec Val zase o prostředky na výstavbu obecní studny, protože zde stále nemají vodovod. Dva soukromí žadatelé by rádi s podporu MAS nakoupili štěpkovače a technologie na údržbu stromů. Tělovýchovná Jednota Pohoří chce získat 270 000 tisíc korun na výstavbu veřejného víceúčelového sportovního hřiště. Na sport se zaměřil i projekt vybudování kombinovaného sportoviště pro efektivnější využívání volného času dětí a mládeže v Olešnici v Orlických horách.

PAVEL BEDNÁŘ

Který ze žadatelů by finance potřeboval nejvíc?

Vyjádřete se v diskuzi pod článkem