Potvrzují to údaje z Občanské poradny, která prozatím za uplynulý rok řešila 400 dotazů týkajících se zadlužení a možných řešení. „Pokud to srovnáme s údaji v loňském roce, jedná se o nárůst čtrnácti procent,” okomentovala alarmující situaci vedoucí poradny Petra Kozlová. Nejčastěji se pracovníci snaží pomoci lidem v situacích, kdy už nezvládají platit své dluhy, jsou na ně uvaleny exekuce, a právě často jediným východiskem bývá osobní bankrot, tedy oddlužení. Aby však nedocházelo až k takovýmto situacím, snaží se poradna pořádat přednášky pro seniory, osoby s mentálním postižením nebo pro lidi trpící duševní poruchou, kteří patří mezi nejohroženější. Přednášky i besedy chce poradna pořádat i v příštím roce, a to i pro širší veřejnost. (sir)