Nová křižovatka se postaví na silnici II/321 na cestě z Častolovic do Solnice, poblíž Třebešova. Jedná se o investici Královéhradeckého kraje. „Křižovatka U Voříšku je z mého pohledu zásadní stavbou, sice ne do velikosti, ale rozhodně svým významem. Problémem je totiž mimo jiné velká zatíženost na silnici mezi Solnicí a Častolovicemi, a navíc se jedná o velmi nebezpečný úsek. Proto jsem moc rád, že jsme s kolegy dali dohromady tento investiční záměr, jehož realizace celkově naváže na koncepci řešení území ve smyslu zklidnění a zkvalitnění dopravy v této části Rychnovska,“ vysvětlil v tiskové zprávě hejtman Martin Červíček.

V současné době se hledá zhotovitel stavebních prací. Nabídku je možné podle portálu zakazky.cenakhk.cz podat do 10. dubna. „Předmětem veřejné zakázky je novostavba čtyřramenné okružní křižovatky na silnicích II/321 a III/3211 u obce Třebešov včetně navazujících větví. Silnice II/321 bude opravena až k pracovní spáře obchvatu Domašína okr. Rychnov nad Kněžnou, na území Královéhradeckého kraje,“ uvádí se v popisu zakázky.

Nedělní dopoledne v Českém Meziříčí. Právě sem dorazil nadměrný náklad. Souprava vezla do zdejšího cukrovaru pračku na řepu – o celkové výšce 6,4 metrů. Nádoba o hmotnosti 191 tun byla umístěna na soupravě, která celkově dosáhla hmotnosti 226 tun.
Z Dobrovic až do Podorlicka. Obří pračka na řepu dorazila do Českého Meziříčí

Práce na křižovatce by mohly začít nejpozději v červnu letošního roku a potrvají minimálně přes celé léto. Stavbaři zde podle kraje vybudují jednopruhovou okružní křižovatku se čtyřmi výjezdy a vnějším průměrem 46 metrů. Zpevněný prstenec okružní křižovatky bude mít šířku 2,5 metrů, jízdní pás křižovatky 6 metrů. Vjezdové větve budou v šíři pěti metrů, výjezdové 5,5 metrů.

V projektu se také počítá s opravou povrchu vozovky zhruba v délce 750 metrů až na začátek obchvatu Domašína, dále s přeložkou vodovodního řadu, přípravou území pro nové umístění pyrámu, který je prohlášenou kulturní památkou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Celá investice by měla stát 45 milionů korun, částku plně hradí dotace z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Přípravu, administraci a realizaci této investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

Investiční akce je součástí projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice–Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Projekt se rozběhl na základě vládního usnesení a podepsaného memoranda mezi společností Škoda Auto, vládou České republiky a Královéhradeckým krajem.

S využitím tiskové zprávy

Mohlo by vás zajímat: Raději ne přes Častolovice. Kolony se táhly až do Kostelce nad Orlicí

Zdroj: Deník/Jana Kotalová