Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládku. Odpad bude ukládán do zapůjčených hnědých popelnic označených BIO a následně odvážen do malého zařízení, kde bude tento biologicky rozložitelný odpad zpracován na kvalitní kompost.

Svoz a vyprazdňování zapůjčené popelnice na bioodpady bude uskutečňován ve výše uvedených ulicích každý lichý týden ve středu od dubna do prosince. Svoz směsného komunálního odpadu zůstává v týdenních intervalech.

Pokud se chcete do projektu zapojit, přijďte si vyplnit žádost o výpůjčku popelnice na bioodpady na oddělení životního prostředí. Popelnici na bioodpad si poté můžete vyzvednout v areálu technických služeb do vyčerpání zásob.