Tato akce byla umožněna díky zpracovanému projektu z etické výchovy „Pozor člověk," který naše škola na základě vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého kraje získala. Na místo jeli objednaným autobusem a v Hradci Králové se rozdělili.

Žáci 1. stupně navštívili místní planetárium, kde pro ně byl připraven program s astronomickou pohádkou, ukázkou dalekohledů a kyvadla, prohlídkou nakloněného kruhového sálu s polokulovou projekční plochou, na kterou jim byly promítány jednotlivá souhvězdí. Program byl velmi poutavý, děti zaujal, neboť byl přizpůsoben jejich věku.

Žáci 2. stupně shlédli moderně zpracovaný soubor balad K. J. Erbena Kytice v Klicperově divadle. Před vstupem do divadla si odložili své oblečení do šatny a byli poučeni o chování v divadle. Po celou dobu návštěvy divadla nikdo nebyl napomínán, všichni se chovali slušně, za což si zaslouží velkou pochvalu.Tato akce nebyla první z výše uvedeného projektu.

Absolvovali již návštěvu Střední odborné školy v Novém Městě nad Metují s praktickou ukázkou stolničení. V jarních měsících nás ještě čeká návštěva Nového Města nad Metují s komplexní prohlídkou zámku.

ZŠ Opočenská, Dobruška