Především na gymnáziích, ale i na jiných středních školách, se uplynulé dny nesly v duchu přijímacích zkoušek na školní rok 2011/12. Podstoupili je žáci, kteří letos završí základní vzdělání zakončením devátých ročníků. Mozkové závity školáků potrápily úlohy z matematiky, českého jazyka, zájemci o víceleté gymnaziální studium z řad dětí ze současných pátých tříd navíc zdolávali ještě obecné studijní předpoklady.

Ve všech případech se u žáků základních škol pochopitelně klade zřetel i na průměry z prospěchu u vybraných předmětů z druhého pololetí osmé a prvního pololetí deváté třídy (resp. 4. a 5. třídy u víceletých gymnázií – pozn. aut.).

Třídy po třiceti

Gymnázium v Dobrušce nabízí čtyřleté a osmileté studium, v každém hodlá do jedné třídy přijmout třicet žáků. Mezi staršími se přihlásilo 71 zájemců, mladších pětačtyřicet. „Jestli to je dostatečné množství, se ukáže až po 1. září,“ pravil ředitel Jiří Macek.

Písemné přijímací zkoušky se ovšem v regionu konaly kupříkladu také na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci na Orlicí, týkaly se oboru Ekonomické lyceum. „Bylo vidět, že všichni dávali zkouškám patřičnou váhu, zájemců jsme měli více než vloni. Teď začne další kolotoč, uchazeči začnou zvažovat, kam dají zápisový lístek. Nejprve mají tři dny na odvolání, poté tuším dalších pět na jeho odevzdání,“ informovala ředitelka Anna Oberreiterová.

Z celkem 218 přihlášených na akademii přijmou do každého ze tří oborů po třiceti nejúspěšnějších uchazečích. Případné druhé kolo přijímacích zkoušek by se na škole mohlo objevit po 16. květnu.

Praktická příprava

Mezi střední vzdělávací instituce se řadí rovněž Praktická škola Kolowratská v Rychnově. Tam bude přijímací řízení vedené formou ústního pohovoru, a sice v průběhu dnešního dne. V nabídce je jednoletý nebo dvouletý obor.

„Obvykle přijímáme naše žáky ze speciální školy. Máme třídu pro jednoletý i dvouletý obor pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Letos se hlásí čtyři děti, z jiných škol nikdo. Třeba loni jsme měli uchazeče i z Kostelce. Na dvouletý obor se hlásí tři zájemci, na jednoletý jeden. S dětmi jen krátce pohovoříme,“ přiblížila ředitelka rychnovské základní a praktické školy Hana Fuksová.

Dostatek uchazečů

Žáci se během úterka a středy zapotili rovněž v rychnovském Gymnáziu F. M. Pelcla.

„Se zájmem jsme na výsost spokojeni. Myslím, že se nám podařilo přesvědčit o tom, že gymnázium je dobrou volbou. Uchazečů je dostatek, ale kvůli tomu, že nakonec mohou jít jinam, jsme třeba loni měli problém naplnit třídy čtyřletého studia. Letos však něco takového nepředpokládám,“ sdělil ředitel gymnázia Petr Kačírek.

Rychnovské gymnázium letos přijme šedesát studentů do dvou tříd čtyřletého studia a třicet do jedné třídy osmiletého. Dohromady se na rychnovské gymnázium hlásilo více než sto šedesát zájemců. Na snímcích jsou při testech během středečního dopoledne zachyceni současní „deváťáci“, kterých se na školu hlásilo dohromady 113. V okrese se tedy přijímací testy konaly na obou gymnáziích, obchodní akademii, řízení odlišného charakteru připravila praktická škola v Rychnově. Jiné střední školy regionu písemnou ani ústní formu zkoušek nevyhlásily, tam si zakládají především na prospěchu uchazečů ze závěrečných období na základních školách.