Všechny třídy druhého stupně se v tak dostali do provozu firem a podniků našeho regionu. Protože si žáci v devátém ročníku volí střední školu, snažíme se jim touto cestou vytvořit představu o potřebném vzdělání v daných oborech.

Jsme rádi, že je žákům umožněno nahlédnout do běžného pracovního procesu, protože i pro ně je velice důležité vytvořit si reálnou představu o dané práci.
Děkujeme všem firmám a organizacím, které se našim žákům plně věnovaly, podaly jim vyčerpávající informace o dané profesi, ukázaly pracovní prostory a umožnily žákům nahlédnout tam, kam se běžně nedostanou. Žáci se vrátili z exkurzí spokojení a plni dojmů.

Náš velký dík patří panu Hanušovi z firmy Matrix Windows Lipovka, panu Kalousovi a všem přítomným rychnovským hasičům, kteří nás provázeli, panu Dvořákovi a firmě Zea Dlouhá Ves, paní Veverkové a dalším záchranářům z rychnovské záchranky, panu Andršovi z Pivovaru Clock v Potštejně a paní Havranové ze Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou.

Děkujeme všem jmenovaným za vstřícnost a skvělou spolupráci a budeme se těšit na další prohlídky!

Iva Hovorková
výchovná poradkyně