Ve čtvrtek byla ve škole cítit mírná nervozita. Jak to nakonec všechno dopadne? Sice všichni tušili, jaké známky si odnesou, ale přece jen to někde bylo tak nějak mezi, a tak se doufalo, že se pedagog přiklonil k té lepší variantě.

Před obědem přišla ta chvíle. Prvňáčci z 1. B přizvali k této události i své rodiče, aby s paní učitelkou Radkou Pokornou i předvedli něco málo z toho, co se už ve škole naučili. Třídu 3. A vzala paní učitelka Marie Dernerová do cukrárny Blanka, protože udělali velký kus práce. Žáci 4. A a 4. C zapózovali před tabulí a na školním schodišti.

Na druhém stupni se hodnotil prospěch i mezi třídami. Vynikajících výsledků dosáhli žáci všech tříd pro talentované, kde z počtu 93 žáků si jich 20 odnášelo samé jedničky! Dalších 60 prospělo s vyznamenáním a jen 13 žáků získalo z nějakého předmětu trojku, tedy dobrou. Na druhou stranu je u nás i několik žáků, kteří v pololetí neprospěli. Čeká je tedy plno práce, aby učivo zvládli. Pokud se budou snažit, jistě to půjde. Všem přejeme hodně elánu do druhého pololetí!

Vedení školy