Akademie je určena pro věkovou skupinu dětí 6 – 12 let, proto jsme vybrali třídy 3. a 5. ročníku.
První setkání mělo být věnováno našemu městu, které jsme chtěli malým polským přátelům představit.
Paní učitelky Marcela Ježková a Tereza Macháčková připravily scénář a poté s dětmi program nacvičily, připravily kulisy a kostýmy.
Třída 3.

A uvedla reálie města Rychnov nad Kněžnou, sehrála legendu O panně na jelenu a zasvětila posluchače do kuchařského umění Magdaleny Dobromily Rettigové.
Potom třeťáky vystřídala 5. B se scénkou z oblíbené knížky Karla Poláčka Bylo nás pět.

Na závěr všichni společně zazpívali písničku Jiřího Šlitra Sluníčko.
K celému vystoupení připravily paní učitelky velmi pěknou prezentaci s fotografiemi z našeho města.
A jako překvapení přednesla jedna žákyně básničku Bambo v polštině.

Sklidila pochopitelně obrovský aplaus.

Všechny děti, které se Akademie zúčastnily, obdržely indexy. Razítkem byla stvrzena účast na lekci věnované kultuře, podobenstvím a rozdílům mezi Čechy a Poláky.
Dopoledne bylo interaktivní, žáci sledovali připravené výstupy, poté pokládali otázky, doplňující dotazy a další odpovídali.

Zároveň získávali drobné odměny za svoji aktivitu.
Kromě našich dvou tříd a žáků Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej w Klodzku byli přítomni i sponzoři z polských bank a Kladská televize.

Naši žáci byli výborně hodnoceni, učitelé si uvědomovali, že příprava našich dětí musela být velmi náročná, velice se jim líbily kostýmy a scéna. Dovezli jsme i nástěnky o Rychnově n. Kn. a olympijském vítězi Romanu Šebrlovi.
Nakonec jsme předali dárek polským dětem v podobě keramických medailonů se znakem naší školy.
Žáci naší školy předvedli skvělé výkony a vzorně tak reprezentovali město Rychnov nad Kněžnou u severních sousedů, za což jim patří velká pochvala.
Dospělí polští účastníci projektu velmi oceňovali vzorné chování našich žáků.

Sdělovali, že je prezentace Rychnova natolik zaujala, že se do našeho malebného města určitě přijedou podívat. Další Akademie je připravena na konec měsíce května. Jsme sami zvědavi, jakému tématu se bude věnovat.

Mgr. Radka Polívková,
ředitelka ZŠ RK Masarykova