Z patnácti výstavních panelů, které byly po tři dny instalovány v klubovně školy, se dozvěděli základní informace o chráněných územích v naší republice, národních parcích, chráněných krajinných oblastech, o krajině, lesích, loukách, vodě a o některých chráněných druzích živočichů a rostlin.

Někteří žáci se zúčastnili soutěže, kterou jsme pro ně v rámci výstavy připravili.