Za loňský rok 2013 odevzdali žáci naší školy k recyklaci 4 televize, 1 monitor a 450,00 kg drobného použitého elektra.

Tento projekt nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí.

Díky studiii LCA (Life Cycle Assesstment- posuzování životního cyklu) nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše škola získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4 roky provozu.

Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy díky odevzdanému použitému elekrozařízení v loňském roce uspořili 11,67 MWh elektřiny, 789,94 litrů ropy, 45,59 m3vody a 0,25 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,21 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 9,38 tun".

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.

Ve školním kole se letos na 1. místě umístil David Myšák ze 3. třídy, druhé místo obsadil Tomáš Chudý z 1. B a na třetím místě skončil Jakub Bečvář ze 3. třídy.
Nejen tito jmenovaní žáci, ale i všechny ostatní děti a rodiče, kteří se i letos podíleli na sběru baterií a použitých elektrozařízení , čímž přispěli nemalou měrou k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Mgr. Kamila Kupková