Tomáš GraumannJe jedním z „dětí" Nicholase Wintona, který jich před nacisty zachránil celkem 699.
Narodil v roce 1931 v Brně 
v česko-německé židovské rodině.
Po válce ve Skotsku vystudoval ošetřovatelství a biblickou misijní školu. Nyní žije střídavě ve Spojených státech a v České republice. Učí angličtinu.

Domníval se, že jede na jazykový kurs. Až teprve mnohem 
později Tomáš Graumann zjistil, že byl jedním z židovských dětí, jemuž zachránil život sir Nicholas Winton. Graumann se po válce už do Československa nevrátil, z jeho rodiny nikdo válku nepřežil.
V Dobrušce bylo možné vyslechnout si neuvěřitelný příběh z úst nejpovolanějších. Tomáš Graumann, který byl jedním z 699 zachráněných dětí, besedoval ve zdejším společenském sále.

Příběh svého života, který vyprávěl, by nevymyslel ani spisovatel s opravdu velkou dávkou fantazie. Vyprávění Tomáše Graumanna doslova bere dech. Na příkladu jednoho konkrétního života odhaluje krutost a absurdnost nacistického režimu, který má bohužel i dnes své následovníky, byť se skrývají pod nejrůznějšími maskami.

Graumann návštěvníky besedy doslova fascinoval. Nacistická okupace našich zemí násilně přervala jeho dětství. Naštěstí se stal jedním z těch vyvolených dětí, které mohly nasednout do Wintonova vlaku života. Všichni ostatní příslušníci jeho rodiny byli zavražděni v koncentračních táborech.
Poutavé rovněž bylo Gramannovo vyprávění o jeho poválečných osudech. Stal se křesťanem a působil jako misionář na Filipínách. V devadesátých letech se vrátil do rodné země, kde působil jako učitel anglického jazyka. Jeho křesťanství se projevilo i v osobních postojích a téměř neuvěřitelně znělo jeho vyznání, jak v křesťanském duchu odpustil na modlitbách nacistům, že vyvraždili celou jeho rodinu. Tomáš Graumann strhával diváky nejen svým nevšedním životním příběhem, ale i svou neuvěřitelnou vitalitou, jíž jako by smazával svých 84 let.