Mátl zároveň dodal, že předpokládaná hodnota zakázky je 205 milionů korun. Stavba má pravomocné stavební povolení a její zahájení se předpokládá na základě výsledku výběrového řízení ještě do konce roku 2020.

Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 12. 10. 2020. Podle posledních informací ŘSD by obchvat v délce 2 780 metrů měl být uveden do provozu v roce 2023.

Foto: archiv KÚ KHK
Nemocnice v Rychnově zpřísnila opatření

Stávající silnice 1/11, která prochází Doudlebami nad Orlicí, je velmi frekventovaná a patří k nejnebezpečnějším silničním úsekům v Královéhradeckém kraji.