Od včerejška totiž vyrážejí sčítací komisaři do terénu a roznášejí obyvatelům tiskopisy k vyplnění.

Nezapomněli ani na Miroslava Uškrta, který žije na horské samotě Kačerov v Orlických horách. „Jo, lístek, že přijdou v pondělí, jsem tady měl už v pátek.
Ale musel jsem odcestovat a ohlášené časové rozpětí jejich návštěvy je tak velké, že bych musel být téměř celý den doma. A to nejde. Buď budou mít štěstí, nebo musí přijít znovu,“ upozorňuje horal na nedostatek, který připomíná většina obyvatel. Se sčítáním je jinak smířený.

Podobně jako Jiří Králíček z Opočna, který k akci zaujímá rovněž neutrální postoj: „Moc to neregistruji, nijak mě to nerozptyluje, beru to jako běžnou šedivou povinnost.“ Doplňuje, že nemá tolik informací, aby mohl posoudit užitečnost, zda se celý projekt vyplatí, či ne.

Na sčítání se ale doslova těší mokerská knihovnice, kronikářka a webmaster obecních stránek Dagmar Honsnejmanová, která neskrývá, že statistiky má ráda. Doufá, že některé výstupy z letošního sčítání bude moci využít do obecní kroniky i zpravodajů. Jako spoluautorka knihy Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 – 2010 hodně statistických údajů z minulých sčítání už využila, vytáhla ze starších kronik, s novějšími informacemi jí pomohl Český statistický úřad, který jí některá data zaslal. S běžnými údaji, jako jsou čísla popisná, si v malé obci poradí sama, má o nich přehled. Ráda také připravuje třeba knihovnické statistiky, sleduje evidenci obyvatel, zajímavé, vždy však anonymní údaje uveřejňuje i ve zpravodaji: kolik obyvatel obce se přistěhovalo, odstěhovalo, jestli jsou to muži, ženy, zda klesá nebo stoupá věkový průměr obce, jaký je poměr v počtu mužů a žen apod. „Jsou to docela zajímavé informace a lidé to i rádi čtou,“ svěřuje se Honsnejmanová. Na sčítací komisařku je připravena, jen se ještě nerozhodla, jestli formuláře doručí osobně nebo elektronicky.