Konkrétně v paragrafu 21 je řečeno, že jatečná zvířata s výjimkou skotu včetně telat, koní, oslů a jejich kříženců a jelenovitých z farmového chovu mohou být poražena v hospodářství chovatele, jsou–li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele, to znamená, že splňují podmínky domácí porážky. V případě patologických či jinak podezřelých nálezů může chovatel požádat o veterinární vyšetření – prohlídku. Vyšetření může ve zvláštním případě v rámci mimořádných veterinárních opatření nařídit místně příslušná veterinární správa, pokud by byla nepříznivá nákazová situace.
Pokud některé obce či spolky uvažují o uspořádání zabijačky, je třeba zajistit, aby bylo prase veterinárně prohlédnuto a trichinoskopicky vyšetřeno, a to lze nejlépe na jatkách. Až pak je možné pochutnat si na jitrnicích či ovaru.

(vab)