Přitom o cyklostezce se začalo mluvit už v osmdesátých letech, kdy její potřeba nebyla ještě zdaleka tak naléhavá. Zdá se, že milovníci cyklistiky se konečně dočkají, první etapa výstavby cyklostezky by měla být zrealizována do konce letošního roku. Stane se tak díky dotaci, na kterou dosáhlo město Opočno.

Peníze na tuto část cyklo᠆stezky, kterou zajišťuje město, byla přiznána zhruba před čtrnácti dny. „Celkové náklady na naši etapu jsou 4 596 200, z dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury půjdou 3 283 000. A to v době, kdy suma těchto dotací pro celou republiku je 160 milionů. Opočno tedy získalo cifru nikoliv zanedbatelnou," neskrývá radost opočenský starosta Štěpán Jelínek, stejně se radují i na „druhém břehu".

Cyklostezka je totiž brána jako celek a to, že Opočno žádalo jako první, byl výsledek společných jednání. Tím, že dopadla dotace na první etapu, zvýšila se naděje získání i na další část, jejíž náklady budou vzhledem k její délce vyšší.

Asi nejdůležitějším bodem, kterým celá akce odstartovala, byl návrh změny trasy. Původně totiž měla cyklostezka kopírovat hlavní tah v malé vzdálenosti od něho, výsledek je podstatně jiný.

„Kromě problémů s vlastníky pozemků, které by se snad daly vyřešit, se ozvali ochránci přírody. Hlavní silnice je lemovaná starými lípami, které jsou samy o sobě tématem pro jednání, navíc se zde prokázal výskyt vzácného páchníka hnědého. Z toho důvodu bylo nutné původní trasu změnit. Iniciátorem konečné podoby je Dobruška," zdůrazňuje Štěpán Jelínek zásluhu sousedního města.

Stejně jako původní návrh bude i tato trasa hlavní tah kopírovat, ale ve větší vzdálenosti. Povede kolem bývalé pulické cihelny.

Dotace byla schválena na 1. etapu, což je kratší úsek celé cyklostezky,  prostředky musí být proinvestovány do konce roku. Nabízejí se proto dvě otázky. První z nich je, zda na konci částečné trasy nezůstane cyklista stát bezradně uprostřed polí.

„Určitě ne. První etapa cyklostezky končí na silnici vedoucí z hlavní cesty k bývalé cihelně. Tam je provoz velmi malý, cyklisté se zatím napojí na tuto komunikaci a budou pokračovat přes Pulice do Dobrušky," informuje opočenský starosta Štěpán Jelínek.

Teď už záleží 
na vlastnících

Vzhledem ke špatnému stavu této komunikace je druhá otázka hodně palčivá – kdy bude postavena delší část cyklostezky?

„Dobruška má v porovnání s Opočnem podstatně horší situaci. A to nemám na mysli délku trasy, která je dána hranicí katastru obou měst," upozorňuje starosta Dobrušky Petr Tojnar. „Trasa Opočna vede po cestě, která tam už je, takže dohody s vlastníky byly snadnější, navíc jich není moc. Naše trasa vede napříč polnostmi, kde někteří majitelé mají třeba jen pět metrů plánované cyklotrasy. Celkový počet spolumajitelů či spolupodílníků je sto. Se všemi jednáme, kromě jediného případu jsou velmi vstřícní," upřesnil Petr Tojnar.

I přesto jsou některá jednání velmi komplikovaná, někteří majitelé totiž nemají vyřešeny dědické podíly, to vše může realizaci  oddálit. Přesto dobrušský starosta doufá, že nejpozději do konce roku 2014 bude celá cyklostezka hotová.

„Jakmile se dohodneme se všemi vlastníky, můžeme žádat o dotaci. Je možné, že to bude už příští rok," připouští Petr Tojnar.

To by přivítali zejména ti, kteří dojíždějí do zaměstnání. „Dříve jsem do práce jezdila na kole, už několik let to neriskuju. Ráno po šesté hodině se provoz na chvíli sníží, ale zpátky bych jela odpoledne, a to je o život," konstatuje Stanislava J. z Dobrušky.

Teď už je jasno. Trasa cyklostezky mezi Opočnem a Dobruškou je daná

TEĎ UŽ JE JASNO. Trasa cyklostezky mezi Opočnem a Dobruškou je daná. Nepřerušovanou červenou barvou je označen úsek, na nějž Opočno získalo dotaci. Přerušovaná čára s drobnějším značením označuje část, která povede dál do Dobrušky. Silnější přerušovaná čára značí prozatímní objízdnou trasu. Vizualizace: Město Opočno

(dm)