Haničku obepjalo patnáctihektarové ochranné pásmo. "Kahan byl krycí název pro přestavbu pevnosti na válečné pracoviště Federálního ministerstva vnitra pro boj s vnitřní i vnějším nepřítelem. Mohutné podzemní prostory, které tato stavba skrývá, doslova vybízely k vybudování úkrytu pro elitu tehdejšího FMV ČSSR, jež by se zde mohla v případě potřeby uzavřít před okolním světem," uvádí Luděk Vávra v malém průvodci po dělostřelecké tvrzi Hanička.

Útočištěm se měla Hanička stát dokonce i v při nukleárním útoku. Její podzemí bylo postupně vybavováno novodobými technologiemi a objekty na povrchu prošly úpravami, přičemž některé z nich byly posléze zaváženy, aby se tím zvýšilo hermetické uzavření od okolního světa. Objekt měl v případě války sloužit armádě i tajné službě jako záložní pracoviště pro zajištění komunikace a spojení.

Už na počátku těchto prací byla postavena před vstupem správní budova pro zvýšení pohodlí obsluhující posádky a k rozšíření skladových prostor

Do krytu se vstupuje mohutným uzávěrem z pancéřových plynotěsných dveří a dalším železobetonovým uzávěrem. Spodní patro bylo při přestavbě opatřeno tlakovou ochranou na vypouštění odpadních vod. Do podzemí se sestupuje po 98 schodech.

Nacházejí se tu tři první sály - v jednom je novodobá strojovna se třemi agregáty, další je podle průvodce chladícím centrem ke strojovně a agregátu pro ochlazování podzemí. Sál původní filtrovny byl upraven jako uložiště nafty s mohutnou nádrží. Dalším mohutným uzávěrem se už přechází do takzvané čisté části, do vlastního krytu. Mohl se stát útočištěm až pro 300 osob.

"První velký sál tvoří chemickou asanační smyčku a průchod mezi úkrytem a technickým zázemím. Druhý sál je v přední části upraven jako energetický velín - řídící centrum krytu. K tomuto oddělení je zde ještě umístěna hlavní rozvodna elektrické energie a telefonní ústředna. Třetí menší sál je sálem ledové vody. Agregát, který je zde k vidění, měl pomocí tzv. ledové vody rozváděné do chladičů ochlazovat podzemní prostory novodobé posádce. Vytápění podzemí bylo naopak řešeno pomocí infrazářičů umístěných téměř ve všech místnostech podzemí a na všech chodbách," popisuje dále Luděk Vávra.

Při návštěvě si prohlédnete i další prostory a dozvíte se ještě více. Třeba i to, že ačkoli Kahan během let spolykal stamiliony korun, přestavba nikdy dokončena nebyla a práce se definitivně zastavily v roce 1993. O dva roky později byla Hanička znovu zpřístupněna veřejnosti a dnes je památkově chráněna.

Delší dobu si přitom turisté a milovníci vojenských památek museli počkat na opětovné otevření dělostřeleckého srubu, 45 let. Smutně se na něm podepsalo řádění Kovošrotu ve zdejších lesích a po zabrání resortem FMV ČSSR tehdejší úpravy v souvislosti s budováním přísně tajného objektu Kahan drasticky zasáhly do podoby interiéru srubu. Díky mnohamilionovým investicím se mu však podoba vrátila a veřejnosti byl znovu zpřístupněn 30. května roku 2020. Postupně je nadále dovybavován.

Kdy Hanička otevírá:
květen - červen SO 9,30 - 15.00
prohlídky 10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00
NE, SV 9.30 - 14.00, prohlídky 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00

červen v týdnu mimo PO
ÚT - PÁ 9.30 - 14.00
prohlídky v 10.00, 12.00, 14.00

červenec - srpen mimo PO 9.30 - 17.00
prohlídky v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

září - říjen
SO 9.30 - 15.00
NE, SV 9.30 - 14.00
prohlídky SO 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
NE, SV 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00