Řeka Dědina, která se za Chábory rozděluje na dvě větve, aby se později u Českého Meziříčí opět spojila do jednoho koryta, byla jednou z těch, na nichž byl o uplynulém pátku vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity.

Zlatý potok tvořící levé rameno napáchal méně škod než hlavní tok řeky Dědiny. V Opočně tak podle slov tajemníka městského úřadu nezaznamenali žádné škody. „U nás byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity a zasedla povodňová komise, ale k žádným škodám nedošlo. Starosta byl po celou dobu v kontaktu s integrovaným záchranným systémem a nemám žádné indicie, které by napovídaly, že by něco nebylo v pořádku,“ hodnotila Renáta Černá.

Více problémů způsobila řeka Dědina v Dobrušce. Tady náklady města vyčíslili na zhruba sto tisíc korun, přičemž se většinou jedná o náklady na provoz těžké techniky, pohonné hmoty nebo mzdy pracovníků než o samotné škody na poškozeném majetku.

IZS fungoval dobře

Infrastruktura poškozena nebyla, pouze došlo k zatopení čističky odpadních vod, která je ale od neděle opět v provozu. „Integrovaný záchranný systém fungoval velice dobře. Pokud někdo říká něco jiného, tak je to věc těch obcí, které měly oznámit své požadavky,“ uvedl k průběhu povodní starosta Dobrušky Petr Tojnar.

Obě řeky se opět spojují v blízkosti cukrovaru v Českém Meziříčí. V této obci došlo k rozlití toku a zatopení sklepů a zahrad. Obec na majetku nemá žádné výrazné škody, došlo jen ke zvýšení nákladů na provoz techniky a úklidové práce. Ty se budou pohybovat v řádu deseti tisíců. Větší škody tu jsou na majetku občanů, ale jejich výši nemůže obecní úřad odhadnout. „Lidé se rozčilovali, že nemají zprávy o dalším možném vzestupu hladiny, ale kulminace se nedala dost dobře odhadnout. Letos byl vývoj hladiny dost atypický,“ řekl starosta Milan Žďárek.

Přehrada měla stát

Zároveň však označil možnou příčinu nedávných problémů. Tu vidí v neuskutečněném projektu vodní nádrže Mělčany, která by ochránila Dobrušku i České Meziříčí.

„Kdyby nádrž Mělčany stála, žádná velká voda by u nás nebyla, protože průtok by byl asi poloviční. Zaplaveny byly sice jen zahrady a sklepy, ale pokud by pršelo třeba o půl dne déle, byl by problém mnohem větší,“ upozornil Milan Žďárek.

Dalším představitelem místní samosprávy, který poukázal na zastavený projekt stavby mělčanské přehrady byl starosta Pohoří.

„Kdyby přehrada stála, nebyl by u nás žádný problém s velkou vodou. Nedávno jsme měli s okolními starosty jednání s ministrem zemědělství a jsem zvědav, zda se nyní něco pohne dopředu. Chystáme novou petici za postavení přehrady,“ řekl starosta Zdeněk Krafka.

Za jediné štěstí považuje existenci ochranné hráze z roku 1940, která ochránila tamní osídlení. Přesto bylo potřeba u ní zasahovat na třech místech, kde se voda dostala za hráz. Za celou dobu její existence nebyla provedena výraznější oprava a při povodni před třinácti lety se její asi šedesáti metrový úsek protrhl. Největší škody v této obci tak vznikly zemědělcům, jelikož voda stála na polích tři dny.

Podle slov starosty byla obec varována s dostatečným předstihem. Jedinou výtku by směřoval ke správě silnic, protože dlouho čekali na instalaci dopravního značení, které by informovalo o uzavřené komunikaci ve směru na Bohuslavice.