A ti, kteří mají vozidlo v takzvaném polopřevodu, by měli zbystřit nejvíce. Pokud totiž do konce června převod nedokončí, vozidlo jim zanikne.
Takzvané „odhlášky" či „polopřevody" totiž skončily přesně s příchodem nového roku.

Převod vozidla mezi původním a novým provozovatelem se uskuteční při jedné návštěvě „starého" registračního úřadu, kde je vozidlo registrováno doposud. Tabulky s registrační značkou již nebude nutné měnit. „Nový provozovatel na „svůj" úřad již nemusí, pouze v případě, že chce nahlásit na vozidle další změnu. V případě, že se registrace vozidla nebo změna provozovatele či vlastníka bude provádět na základě plné moci, musí být tato plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem," prozradil Zdeněk Molcar, vedoucí oddělení dopravně správních agend v Rychnově nad Kněžnou. Protokol o evidenční kontrole, který se přikládá k žádosti o zápis změny vlastníka, nesmí být nově starší než 14 dní.

Nově také dochází k úpravám při vyřazení vozidla z provozu (dříve „depozit").
Pokud bude trvat vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích měsíců, je vlastník tohoto vozidla povinen oznámit adresu místa, kde je vozidlo umístěno, a účel jeho využití. V případě, že tak neučiní, nejen že mu hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun (stejně jako u nesplnění celé řady dalších stanovených povinností), ale vozidlo navíc zanikne.

Za zaniklé vozidlo bude považováno i takové, které je v současnosti právě v takzvaném „polopřevodu" a do šesti měsíců od účinnosti zákona nebude podána žádost o zápis vlastníka do registru.
Pojem zánik vozidla znamená, že vozidlo ztratí technickou způsobilost k provozu a nebude již možné jej ani zaregistrovat, ani provozovat.