Proto je vyzývá k tomu, aby neprodleně tyto reklamní panely odstranili nebo požádali o povolení k jejich umístění.

Silniční úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na základě písemné žádosti na dobu určitou, maximálně na jeden rok, a rozhodne o počtu a umístění reklamních zařízení.

Od prvního prosince budou prováděny pravidelné kontroly označení reklamních panelů známkou, která bude vydána žadateli zároveň s rozhodnutím. Pokud tato povinnost bude porušena a reklamní panely budou umístěny bez povolení silničního úřadu, lze ze zákona uložit majiteli pokutu až do výše půl milionu korun.

Usnesením rady města je v Rychnově nad Kněžnou umístění reklamních panelů osvobozeno od poplatků z nájmu pozemku, podléhá pouze správnímu poplatku. Ten je za vydání povolení na dobu kratší deseti dní včetně sto korun, na období půl roku pět set korun a déle než šest měsíců bude stát tisícikorunu.  (bn)