Tomáš Zaňka
starosta Nové Vsi

V současné době plánujeme opravu silnic a chodníků v obci. V letošním roce připravíme projektovou dokumentaci, nejprve se ale musíme zaměřit také na výkup pozemků a pravděpodobně v příštím roce bychom chtěli zažádat o dotaci na tuto stavební akci.
V loňském roce se nám podařilo opravit střechu na budově obecního úřadu, zde jsme také rekonstruovali kancelářské prostory. Tato investice se pohybovala okolo 400 tisíc korun. Místo bývalé prodejny jsme v obci zařídili klubovnu. Ta funguje pro místní obyvatele, pořádají se tu například různé besedy. Do budoucna bychom chtěli, aby sem mohly docházet děti také na zájmové kroužky. Loni vznikla u nás v Nové Vsi také zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad. Okolo ní jsme vysázeli zeleň, letos chceme v těchto místech dále pokračovat v parkové výsadbě. Snažíme se více věnovat třídění odpadů.
Co se týče kulturních akcí, 5. března zde pořádáme maškarní ples. Velice zajímavá akce se tu bude konat na konci května, návštěvníci se mohou přijet podívat na závody pionýrů.

Rubriku „Co je nového, pane starosto?" přinášíme pravidelně každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek je abecední podle názvu obce.