Nejen starým prorežimním názvům začala po sametové revoluci v roce 1989 zvonit hrana. Z budov mizely agitační nápisy, rudé hvězdy končily ve šrotu a z prostranství se vytrácely sochy a další „umělecká“ díla symbolizující minulý režim.

I když ne úplně všude, v některých zákoutích je můžete objevit dodnes. Například sochu Sbratření, která po téměř čtyři desetiletí dominovala dříve Gottwaldovu, dnes Kupkovu náměstí v Opočně. Symbolizovala sbratření dělníka s rolníkem. Po událostech srpna 1968 ji kdosi „vyzdobil“ nápisem Vraťte Dubčeka! Z náměstí socha putovala k cukrovaru do Českého Meziříčí. Na Rychnovsku u jednoho sběratele pak skončila i socha Lenina z tehdejšího Leninova náměstí v Hradci Králové.