Zahrádkářská organizace pod názvem Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů vznikl až v roce 1961 a od té doby se tradují výstavy. Nejprve to byly výstavy místní, kdy si jednotliví pěstitelé ukazovali dosažené úspěchy na svých zahrádkách. Od roku 1966 tyto výstavy již začínají být větší, uskutečňují se nejprve v pohostinství „Beseda“, a později v místnostech MNV v Častolovicích. Tyto výstavy navštěvovalo několik stovek příznivců zahrádek.

Mezníkem výstav v Častolovicích byl rok 1974, kdy se uskutečnila v prostorách Zámecké zimní zahrady. Již tehdy se podařilo naaranžovat krásu květin. Ovoce a zelenina byly ukázány úplně v jiné, ale přitom krásné atmosféře. Poprvé bylo použito výstižné heslo „Radost-Krása-Užitek“.

V dalších letech se výstava uskutečnila v malém sále sokolovny, znovu v zimní zámecké zahradě a v hasičské zbrojnici. Nadšení zahrádkáři byli za svoji práci a propagaci na veřejnosti oceněni „Čestným uznáním“ od předsedy ČZOS, přítelem Kovandou.

Od roku 1979 až 1994 výstavy probíhaly sice pravidelně každý rok, ale v menším měřítku, většinou v základní škole, kde zároveň posloužily jako vyučovací doplňky.

Větší výstavu se podařilo uskutečnit v roce 1995 v sále „U Lva“. Výstavní plocha byla téměř 270 m2. Aranžerie především využila stolovou úpravu. Vstup byl dobrovolný, návštěvnost několik stovek lidí. Heslo „Radost-Krása-Užitek“ bylo znovu použito jako výstižný nápis pro celou výstavu.

Rok 1996 byl dalším mezníkem v historii výstav, protože celá byla připravovaná a zabezpečovaná jako „Okresní výstava“. Podstatně se zlepšila kvalita, výstavní plocha se rozšířila již na 320 m2. V dalším roce byly zakoupeny dva veliké foliovníky, které rozšířily plochu na 540 m2. Výstava se konala už v areálu sokolské zahrady, včetně sokolovny. Bylo vystaveno 535 ošatek s ovocem. Poprvé byl do pořadu zařazen kulturní program. Tehdy přišlo 3050 osob.

Rok 1998 „Okresní výstava ovoce a zeleniny“ se stává stále známější. Výstavní plochu o velikosti 830 m2 vidělo 3600 návštěvníků. Bylo vystaveno 181 odrůd jablek a sedm druhů ovoce. Celkem bylo vystaveno 658 exponátů ovoce a zeleniny. Poprvé se v rámci výstavy konaly odborné přednášky.

Rok 1999 poprvé byl použit název „Zahrada Východních Čech“, podstatně se zlepšila aranžerie výstavní plochy a vystavované produkty. Čtyři tisíce účastníků viděly 580 exponátů zeleniny a ovoce z celého kraje. Byla zabezpečena poradenská služba, zvětšila se prodejní plocha, vystavovaly také tři ovocnářské šlechtitelské ústavy. Také v dalším období, v letech 2000 až 2003 se výstavy zkvalitnily, rozšiřovaly a návštěvnost stále stoupala. Vystavovaly nejen ZO ČZS, ale i osm okresů východních Čech.

Šestá výstava v pořadí, v roce 2004, přinesla další novinky. Poprvé se jí naplno účastnila média, prodejní část byla rozšířena po celém areálu a byl zakoupen nový hangár a zapůjčen party stan. Výstavní plocha se rozšířila na více než 1200 m2. Na této výstavě byla už účast 5000 návštěvníků.

Rok 2005 byl dalším mezníkem ve výstavách v Častolovicích. Postavila se budova pro uskladnění materiálu a opět se rozšířila výstavní plocha. Také byly poprvé představeny ucelené kolekce begonií z Pardubic a chryzantém z Hlinska. Působivé byly samostatné expozice 11 základních organizací ČZS z celých východních Čech.

V roce 2006 organizátoři pro všechny návštěvníky, kterých přišlo více než 10 000, připravili řadu dalších novinek, z nichž největší byla ta, že veškeré přednášky, besedy a ukázky byly provedeny v nové budově v 1. patře na výstavišti. Poprvé byla vystavena samostatná expozice bylinek a léčivých rostlin. Lidé se mohli podívat na praktickou ukázku pěstování žampionů nebo si prohlédnout kolekci dřevěného zahradního nábytku a kovové doplňky. Doprovodný program se uskutečnil po všechny tři dny. V dalším období roku 2007 a 2008 byly vystaveny kolekce perspektivních jablek z výzkumných ústavů. Podstatně se rozšířil nejen prodej, ale i doprovodný zábavný a odborný program.

Rokem 2009 se rozšířila květinová část o pokojové rostliny a africké fialky. Výstava ovoce byla na velmi vysokém stupni. Jak výzkumné ovocnářské ústavy a velkopěstitelé, tak i jednotlivci vystavovali špičkové odrůdy. Tradiční soutěž o nejlepší kolekci ovoce byla jedna z nejpodařenějších. Vysokou úroveň výstavy potvrdila i nejvyšší návštěvnost v historii výstav, a to 12 883 lidí.

Také vloni na 12. výstavě byla ukázána celá řada novinek. Jednalo se o ucelenou kolekci brambor od šlechtitelů z Havlíčkova Brodu a Setivy Keřkov a ukázky z chovatelské a akvaristické činnosti. Rozšířila se výstavní plocha na 2 540 m2. O velmi dobré kvalitě výstavy svědčí i největší návštěvnost v historii výstav téměř 16 000 lidí.