V současné době řidiče na křižovatce u čerpací stanice Benzina čeká „stopka“ a zároveň připojovací pruh. Součástí stavby je i úprava a částečně výměna svislého dopravního značení. Jedná se celkem asi o 150 kusů dopravních značek. Při tom dojde i ke změně dopravního značení na křižovatce silnic I/14 (Jiráskova) a II/318 (Tylova) ze značky Stůj, dej přednost v jízdě na značku Dej přednost v jízdě.

Do výměny dopravního značení v rámci dokončovacích prací platí původní pravidla.