Přestavba obecního úřadu a knihovny v Mokrém na Opočensku je pro tamní obyvatele velkou událostí. Během několika měsíců se nevyužitá hasičská zbrojnice proměnila v plně funkční obecní úřad s knihovnou. „Jsem spokojená, že jsem se ho dočkala. Když jsme v roce 1990 začínali, obecní úřad se nacházel v budově mateřské školy na konci vesnice, což nebylo příliš ideální. Proto vznikl nápad využít k tomuto účelu hasičskou zbrojnici, která stála přímo uprostřed obce. Ta byla však v chatrném stavu a bylo potřeba ji stavebně upravit, aby mohla sloužit potřebám úřadu a hlavně občanům,“ neskrývala nadšení místostarostka Mokrého Věra Faltusová a dodala: „Těší mě, že jsem u toho mohla být a že se splnil sen prvního zastupitelstva. Sice to trvalo 20 let, ale byly daleko přednější úkoly, než pohodlí zastupitelů.

Úřad bude nyní fungovat v daleko lepších podmínkách. Jeho nové prostory si okamžitě oblíbila i tamní mládež. I menší děti se zde rády setkávají a klubovnu tak využívají k posezením či výtvarným pracím.

Díky patřičnému nadšení zakládajících členů tamní samosprávy udělat něco pro obec, se toho v Mokrém změnilo již mnoho. K zásadním změnám patří jistě plynofikace obce, která byla dokončena v roce 2004. Další investicí byla například rekonstrukce místního obchodu. V současné době je zde kromě smíšeného zboží také nová společenská místnost, jenž slouží obyvatelům především ke kulturním zážitkům.

„Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2009 výhled investičních akcí na roky 2011-2015. Hlavním úkolem bylo především pokračování v dostavbě sociálního zařízení v budově obecního úřadu, což se díky poskytnuté dotaci podařilo o rok dříve. Dalším cílem bude rekonstrukce lipových alejí a výsadba nové zeleně, na něž nám v současné době připravuje projekt odborná firma. Zatím posledním bodem výhledu je úprava chodníků a místních komunikací.
To všechno jsou nemalé úkoly a doufáme, že se nám je podaří splnit. Nezáleží ovšem jen na našem přání, ale také na finančních prostředcích, které budeme mít k dispozici,“ informovala starostka Mokrého Blanka Kučerová.

S narůstající agendou obce a knihovny, kde se zhruba od roku 2004 schází i děti a místní mládež, bylo potřeba prostory přizpůsobit větším nárokům. Pro schválení rekonstrukce bylo však podmínkou vstoupení do Programu obnovy venkova a zpracování územního plánu. Mokré dotaci obdrželo a v roce 2009 se realizovala první část stavby. „O rekonstrukci se přemýšlelo dlouho a samozřejmě jsem ráda, že se tato akce konečně dodělala. Úřadovna se trochu zmenšila, ale to nevadí, protože v minulosti byla částečně využívaná dětmi. Dnes se děti mohou setkávat na neomezenou dobu ve své části knihovny a úřad neruší a my nerušíme je. Knihovna dostala prostory, které si pro svou činnost zasloužila. Doufám, že se tady naši čtenáři budou cítit dobře.
Spolupracovali s námi občané, kteří se pravidelně zapojují do akcí pořádaných obcí a knihovnou. Není jich mnoho. Doufám, že s novým zastupitelstvem se tato situace změní a my je přesvědčíme, že nám všem jde o lepší život v obci a že stojí za to se na této činnosti podílet“ dodala starostka.

Její slova potvrzuje i tamní knihovnice. „Přestavba se vlastně týkala rozšíření stávajících prostor, nyní jsou zde úřadovna, dvě místnosti pro knihovnu a volný čas dětí, nový archiv a sociální zařízení. V současné době se zabydlujeme, uklízíme, třídíme, zkrášlujeme a až to všechno bude za námi, tak si možná i odpočineme. Velké poděkování patří však všem firmám, které se o přestavbu přičinily,“ uvedla účetní, kronikářka a knihovnice Dagmar Honsnejmanová, která na obecním úřadě pracuje již od jeho založení. „Radost mám samozřejmě z obojího. Přesto musím říct, že z nové knihovny asi víc. Důvod je velice prostý. Je násobená radostí a nadšením dětí, které se na nové prostory také moc těšily a s kterými se zde budeme opět scházet, povídat si, malovat, vyrábět různé dekorace, dárky, ale co hlavně, budeme mít na to všechno větší prostor, jenž si společně upravíme a vyzdobíme,“ prozradila Honsnejmanová.

Knihovna se čtyřmi tisíci svazky knih se těší velké oblibě. Navštěvuje ji na 80 tamních čtenářů. Zájemci zde mohou využít volný přístup k internetu a děti si sem zvykly docházet do klubovny. „Do Mokrého jezdíme k babičce a rády si sem chodíme půjčovat knížky. Můžeme jít na internet a nebo navštěvujeme výtvarný klub,“ prozradily malé čtenářky Monika a Dominika z nedaleké Dobrušky.

Dle projektu přijde na řadu ještě třetí etapa, a tou je kompletní zateplení budovy. Celkový rozpočet na přestavbu byl 1 606 000 korun. Náklady zatím činily necelý milion korun, z toho na dotacích obec získala 342 tisíc korun.

Slavnostní otevření úřadu a knihovny se bude konat 14. prosince. Tento den bude obzvlášť slavnostní i proto, že zároveň proběhne křest první historické publikace o Mokrém. Ta bude vydána k výročí 620 let od první písemné zmínky o obci z roku 1390.