I v covidem ztížených podmínkách dosáhly tříkrálové skupinky v mnoha obcích rekordního, mnohdy až nečekaného výsledku. Lidé byli vstřícní a štědří, rádi přispěli na pomoc lidem v nouzi. Také zájem dětí o role Kašparů, Melicharů a Baltazarů potěšil. Vždyť například v Bačetíně putovalo s požehnáním do roku 2022 od domu k domu pět skupinek králů s dospělým doprovodem, v Olešnici v Orlických horách čtyři královské družiny a všechny dohromady si koledování opravdu užily.

Všem patří velké poděkování!

close Tříkráloví koledníci v Bačetíně. info Zdroj: archiv OÚ Bačetín zoom_in Tříkráloví koledníci v Bačetíně.