Na trase sice je umístěna svislá dopravní značka zákaz předjíždění s dodatkovou tabulkou „traktory předjíždět povoleno", což se však nevztahuje na další pomalé účastníky silničního provozu – cyklisty.

„Cyklista je řidič. Pokud ho budete předjíždět a přejedete přitom plnou čáru, tak to máte za dva tisíce blokové pokuty na místě," uvedl Rudolf Petřík, vedoucí dopravního inspektorátu Policie České republiky v Rychnově nad Kněžnou.

Co říká vyhláška o podélných čárách na silniciVodorovné dopravní značky PODÉLNÉ ČÁRY jsou „Podélná čára souvislá" a „Dvojitá podélná čára souvislá".

Jsou-li těmito značkami odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.

Podélnou čáru souvislou je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, 
odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Plnou čáru nelze překračovat. Výjimkou je pouze situace, kdy je nutné objet překážku. Tou se však rozumí pouze nepojízdné vozidlo (nebo například výkop a podobně). Jedoucí cyklista, stejně jako třeba pomalu jedoucí traktor, však není překážkou. Podle zákona v takovém případě už nejde o povolené „objíždění", ale zakázané „předjíždění".

Změnu značení na souvislou plnou čáru na čtyři kilometry dlouhém silničním úseku řidiči kritizují. „Rozhodně to nebylo šťastné řešení. Pokud po cestě z Opočna do Dobrušky chytnu cyklistu a nechci porušit předpisy, táhnu se za ním několik minut," zlobí se Jan Černý z Českého Meziříčí.

Podobně si stěžuje Jiří Krejčí z Dobrušky. „Nechápu, proč se původní značení změnilo. Nepřehledný úsek je v lipkách, tam je zákaz předjíždění opodstatněný. Ale proč je plná čára na rovném úseku, po němž se sjíždí do Dobrušky, to je mi záhadou."

Nad změnou značení kroutí hlavou také učitelé autoškoly. „Naše auta s žáky za volantem jsou doslova časovanou bombou. Když zpomalíme za cyklistou v úseku, kde se může jet až devadesátikilometrovou rychlostí, stáváme se pro rychlejší vozy nebezpečnou překážkou," tvrdí Tomáš Jarkovský, provozovatel dobrušské autoškoly.

„Kontroverznímu úseku se při závěrečných zkouškách budoucích řidičů raději vyhýbáme, abychom nevytvářeli nebezpečné situace. Pokud adept plnou čáru při zkoušce přejede, znamená to hrubý přestupek a zkoušku si bude muset zopakovat," vysvětluje Pavel Brandejs, zkušební komisař z odboru dopravy na městském úřadu v Dobrušce.

Nebezpečný manévr

Předjíždění pomalu jedoucích vozidel může být povoleno dodatkovou tabulkou pod značkou „zákaz předjíždění". Před vjezdem do úseku zvaného v Lipkách dodatková tabulka povoluje předjíždění traktorů.
Někteří řidiči cyklistu předjedou odvážným manévrem, aniž by přesáhli plnou čáru. Podle Petříka to však je velmi riskantní. „Pokud se řidič auta cpe před cyklistu v jeho těsné blízkosti, aby nepřesáhl čáru, dopouští se ještě nebezpečnějšího počínání, než kdyby přejel přes čáru."

Proč se správa údržby silnic rozhodla změnit značení, redaktoři Deníku zjišťují. „My jsme podnět ke změně značení mezi Dobruškou a Opočnem nedali. Správce komunikace změnu provedl sám," říká vedoucí rychnovského dopravního inspektorátu.

V novém seriálu se dočtete 
o nelogickém dopravním značení i nejhorších úsecích na silnicích Rychnovska
Rychnovsko – Deník připravuje nový seriál, který se zaměří na silnice v okrese. Dozvíte se v něm, kde se nachází nelogické dopravní značení, ale i cesty, na kterých zažijete tankodrom. Potřebujeme však vaši pomoc. Pokud sami víte o místě, které vám takzvaně hýbe žlučí, neváhejte a ozvěte se do redakce. Rádi se zeptáme na odpovědných místech, proč tomu tak je. A přineseme vám odpověď.

Své náměty zasílejte na emailové adresy 
miroslav.sixta@denik.cz nebo barbora.zemanova@denik.cz. Děkujeme za vaši spolupráci. Na seriál se můžete těšit pravidelně v pátek.