Z Deštného se vyjede po asfaltu po žluté značce, která se na kopci, kde už je podkladem cesty šotolina, spojuje s červenou. Po jednom kilometru společné cesty žlutá – červená se uhýbá vlevo po červené k Prázově boudě směrem na Rovné.

Po jednom kilometru společné cesty žlutá – červená se pokračuje po červené rovně až na první odbočku žluté značky vlevo. Asi po pěti stech metrech se přijíždí k Prázově boudě téměř po rovině. Zde je třeba se napojit na červenou a pokračovat na Rovné. Pak přijde dvoukilometrový sjezd po asfaltové silnici do Rovného a poté vlevo do terénu klesáním do obce Dobré.

Následně vede červená značka po silnici až k obci Podbřezí. Před obcí Podbřezí uhýbá červená vlevo do lesa ke Zlatému potoku. U potoka asi tři sta metrů vlevo po značené „naučné“ odbočce z červené trasy lze navštívit unikátní židovský hřbitov.

Pokračuje se po červené opět chvíli po silnici přes obec Podbřezí a pak znovu delší úsek nenáročným terénem bez velkého převýšení mezi loukami (Chábory, Podchlumí, Semechnice). Rybník Broumar po pravé straně silnice zvěstuje příjezd do Opočna. Vedle opočenského zámku lze v rodišti světoznámého malíře Františka Kupky navštívit řadu dalších památek.

Během letošního léta Opočno nabízí dvě exkluzivní obrazové výstavy českých velikánů – Františka Kupky a Zdeňka Buriana.

Z Opočna směrem na Dobrušku vede nová cyklostezka, na niž se lze napojit pod opočenským zimním stadionem. Z jejího vyústění se odbočuje vlevo, pokračuje se přes bývalou pulickou cihelnu.

Na následující křižovatce po půl kilometru jízdy se odbočuje doprava před Pulice do Dobrušky. Rodiště románového hrdiny F. L. Věka mimo jiné nabízí na stejnojmenném náměstí prohlídku renesanční radnice s pětačtyřicet metrů vysokou věží. Výstup na ochoz věže odhalí překrásný pohled na panorama Orlických hor. Jen několik desítek metrů od radnice, za náměstím, stojí rodný domek Františka Vladislava Heka (Jiráskova F. L. Věka), v němž je zpřístupněna stálá expozice života významné osobnosti období národního obrození.

Návrat z Dobrušky do Deštného vede po zelené turistické značce přes Valské údolí terénem do Bačetína. Za Bačetínem se opouští zelená trasa směrem doprava na Nedvězí po červené. Pokračuje se přes Nedvězí až na hlavní silnici, která se kříží a asfaltovým prudším stoupáním přes Šediviny ke kostelu. Závěr čtyřicetikilometrové celodenní trasy vede nadále po červené, až do cíle v Deštném v Orlických horách. ⋌(six)