Co s ním? S tím si teď láme hlavu kraj. S cílem spolupráce při oživení a obnově kláštera oslovil vedení města Opočna, Univerzitu Karlovu v Praze a organizaci Nová síť.

„V letošním roce plánujeme provést stavebně-historický průzkum, který odborně zreviduje areál kláštera a zhodnotí zvláště cenná místa zasluhující si ochranu při následné rekonstrukci. Máme také již schválený záměr a finanční prostředky na likvidaci dvou zastaralých budov, které dnes představují velkou ekologickou zátěž. Ve spolupráci s městem a dalšími organizacemi bychom chtěli klášter oživit a jeho obnovené prostory využít pro projekty, které by přivedly nové návštěvníky, uživatele a život jako takový. Z mého pohledu se jedná o poklad, o který bychom měli nějakým způsobem pečovat,“ tvrdí náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury.

Tento měsíc tým dvanácti studentů z Ústavu etnologie Karlovy univerzity Praha navazuje v Opočně kontakty a vede rozhovory s aktéry zdejšího kulturního života i obyvateli města, kteří se o dění v klášteře zajímají. Vedou je Marek Jakoubek a Lenka Jakoubková Budilová, kteří ve svém odborném životě zasvětili mnoho let zkoumání zajímavých lokalit po celém světě. V srpnu pak na ně navážou odborníci z organizace Nová síť. Ta se již několik let věnuje mimo jiné podpoře kultury a oživování netradičních míst. Povedou rozhovory se zástupci institucí ve městě a budou hledat nápady a různé možnosti využití budov kláštera.

Výsledky obou průzkumů poslouží Královéhradeckému kraji při přípravě návrhů jeho obnovy. Jako první se úprav dočkají rozsáhlé klášterní zahrady, které chce zpřístupnit veřejnosti.

"Klášter se kdysi zavřel a ani někteří Opočeňáci nevědí, co je za jeho zdí. Rádi bychom jim, ale i dalším lidem, kteří k nám přijíždějí, klášter ukázali. Je součástí náměstí. Rádi bychom upravili zahrady, kde by se mohli projít, posedět. V areálu jsou azbestové stavby, které se budou odstraňovat. Tím pádem se celá plocha rozsvítí. Jsou tam přitom krásná zákoutí - jako rajská zahrada se starou studnou, kterou bychom určitě rádi využili na nějaké koncerty," nastiňuje plány starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Přestože se klášter nachází hned v sousedství náměstí, zvuk z něho sem nedoléhá. "To ticho tam je neuvěřitelné. Když máme Porcinkuli a na náměstí jsou houpačky, tak za tou zdí může být jakýkoli koncert a z náměstí tu nic neuslyšíte. Už jednou jsme tam koncert dělali," podotýká starostka, která bude ráda, pokud se najde shoda i na využití klášterních budov.

Klášterní komplex byl založen na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673, přičemž základní kámen byl položen roku 1674 za významné finanční pomoci majitele panství Ludvíka Colloredo-Walsee. Po roce 1951, kdy naposledy sloužil církevním účelům, byl až do roku 2007 využíván pro Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy. Celý komplex, který je od roku 1958 kulturní památkou, je nyní opuštěn.