Co s ním? S tím si teď láme hlavu kraj. S cílem spolupráce při oživení a obnově kláštera oslovil vedení města Opočna, Univerzitu Karlovu v Praze a organizaci Nová síť.

„V letošním roce plánujeme provést stavebně-historický průzkum, který odborně zreviduje areál kláštera a zhodnotí zvláště cenná místa zasluhující si ochranu při následné rekonstrukci. Máme také již schválený záměr a finanční prostředky na likvidaci dvou zastaralých budov, které dnes představují velkou ekologickou zátěž. Ve spolupráci s městem a dalšími organizacemi bychom chtěli klášter oživit a jeho obnovené prostory využít pro projekty, které by přivedly nové návštěvníky, uživatele a život jako takový. Z mého pohledu se jedná o poklad, o který bychom měli nějakým způsobem pečovat,“ tvrdí náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury.

Tento měsíc tým dvanácti studentů z Ústavu etnologie Karlovy univerzity Praha navazuje v Opočně kontakty a vede rozhovory s aktéry zdejšího kulturního života i obyvateli města, kteří se o dění v klášteře zajímají. Vedou je Marek Jakoubek a Lenka Jakoubková Budilová, kteří ve svém odborném životě zasvětili mnoho let zkoumání zajímavých lokalit po celém světě. V srpnu pak na ně navážou odborníci z organizace Nová síť. Ta se již několik let věnuje mimo jiné podpoře kultury a oživování netradičních míst. Povedou rozhovory se zástupci institucí ve městě a budou hledat nápady a různé možnosti využití budov kláštera.

Zámek v Opočně zůstane otevřený i po setmění
Zámek v Opočně zůstane otevřený i po setmění, lákat bude i do hrobky

Výsledky obou průzkumů poslouží Královéhradeckému kraji při přípravě návrhů jeho obnovy. Jako první se úprav dočkají rozsáhlé klášterní zahrady, které chce zpřístupnit veřejnosti.

"Klášter se kdysi zavřel a ani někteří Opočeňáci nevědí, co je za jeho zdí. Rádi bychom jim, ale i dalším lidem, kteří k nám přijíždějí, klášter ukázali. Je součástí náměstí. Rádi bychom upravili zahrady, kde by se mohli projít, posedět. V areálu jsou azbestové stavby, které se budou odstraňovat. Tím pádem se celá plocha rozsvítí. Jsou tam přitom krásná zákoutí - jako rajská zahrada se starou studnou, kterou bychom určitě rádi využili na nějaké koncerty," nastiňuje plány starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Ze zámeckého parku v Opočně. Hájovna
Zámecký park v Opočně prochází obnovou. Ta čeká i osiřelou hájovnu

Přestože se klášter nachází hned v sousedství náměstí, zvuk z něho sem nedoléhá. "To ticho tam je neuvěřitelné. Když máme Porcinkuli a na náměstí jsou houpačky, tak za tou zdí může být jakýkoli koncert a z náměstí tu nic neuslyšíte. Už jednou jsme tam koncert dělali," podotýká starostka, která bude ráda, pokud se najde shoda i na využití klášterních budov.

Klášterní komplex byl založen na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673, přičemž základní kámen byl položen roku 1674 za významné finanční pomoci majitele panství Ludvíka Colloredo-Walsee. Po roce 1951, kdy naposledy sloužil církevním účelům, byl až do roku 2007 využíván pro Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy. Celý komplex, který je od roku 1958 kulturní památkou, je nyní opuštěn.