Chovatelské výstavy trofejí jsou nedílnou součástí mysliveckých tradic. Pro myslivce jsou  ideální příležitostí k porovnání kvality zvěře, ale také k setkání přátel, které spojuje společný zájem. Zásluhou organizátorů z Mysliveckého sdružení v Dobrušce mohou návštěvníci obdivovat rozmanitost a velkolepost přírody. Kvalita vystavených trofejí vypovídá mnohé o celoroční péči o zvěř a náročné a nezištné práci myslivců.

Z celkového počtu 4 501 kusů spárkaté zvěře ulovené v honitbách na Rychnovsku je v Dobrušce vystaveno 884 trofejí srnců, 101 jelenů, 11 daňků a 31 muflonů. Výstavu rozšiřují i další zajímavé a kvalitní trofeje.

„Zástupci každé honitby nám s trofejemi přivezli tiskopisy s plány lovu každého druhu zvěře a kolik se jí skutečně ulovilo. Sumáře udávají hodnocení trofejí. Z nich vycházíme. Hlavní statistiky jsou dány zákonem," říká Jiří Snoza, koordinátor výstavy z dobrušského mysliveckého sdružení. „Kritéria pro posuzování chovné hodnoty jedinců spárkaté zvěře jsou vydána především z důvodu zkvalitnění chovu a v zájmu zjednodušení určení chovnosti při lovu," dodává Snoza.

Dříve používané třístupňové označení chovnosti před třemi lety nahradilo dvoustupňové. Ulovený kus zvěře je nadějný (chovný – označuje se červeným bodem) nebo lovný (zelený bod).
„Například u paroží jelena se hodnotí délka a členitost lodyhy, obvody na pučnici se sčítají a podle daných koeficientů vyjde určitá bodová hodnota. Význačné trofeje hodnotitelskí komise ocení zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medailí. Mohou postoupit na celorepublikovou výstavu v Lysé nad Labem," uzavírá Snoza.

Podle předsedy okresního mysliveckého spolku Vladimíra Šabaty sahají první zmínky o upravování trofejí až do 17. století. „Pod pojmem lovecká trofej rozumíme upravenou určitou část těla ulovené zvěře, která je lovci trvalou vzpomínkou na úspěšný lov, na zážitky v přírodě," tvrdí Šabata. „Současně jsou dokladem chovatelských úspěchů v dané honitbě.
„Dovolte mi jedno moudro. Myslivec nechová zvěř proto, aby ji mohl lovit, ale loví ji proto, aby zvěř mohl chovat," uvedl předseda okresního spolku během slavnostního zahájení letošní okresní výstavy trofejí. V dobrušském kulturním domě potrvá do pátku 22. dubna. Po jejím skončení se uskuteční sněm okresního mysliveckého spolku.