Ze Základní školy Masarykova v Rychnově nad Kněžnou bylo slavnostně vyřazeno jejích 71 bývalých žáků. K tomuto okamžiku je dovedli jejich třídní učitelé Jitka Jarolímková, Pavel Čtvrtečka a Lucie Vařilová.

Tradičně se tento slavnostní akt uskutečnil v rychnovském Pelclově divadle, které bylo zcela zaplněno rodiči a přáteli žáků 9. ročníku. Po slavnostním nástupu pozdravili všechny přítomné pan ředitel Luděk Petr, rychnovská místostarostka Jana Drejslová a Ludmila Cabalková, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy v Rychnově.

Poté jednotliví žáci nastupovali na jeviště a přebírali vysvědčení, pamětní listy a v případě dobrých studijních výsledků i knížku s věnováním. Všem to velice slušelo. 9. A se sladila do fialových tónů, 9. B oblékla světle modrou barvu a 9. C zvolila kombinaci bílé a stříbrné.

Zazněly proslovy jednotlivých tříd, které připomněly úsměvné okamžiky v průběhu školní docházky, zazněla slova díků na adresu rodičů i učitelů. Třídní učitelé přijali krásné květinové dary a oranžovou růží byli odměněni i všichni vyučující, kteří se těmto žákům věnovali.

Na závěr se třída 9. B ukázala „v pravém světle“ a 9. A zakončila vtipným hudebním výstupem, když zahrála několik lidových písní na lahve. Sklidila za svůj výkon zasloužený potlesk.

A to už bylo úplně všechno. Základní škola se s krásnými slečnami a mladíky definitivně rozloučila. Přejeme jim všem na cestě životem jen to dobré. Rodičům děkujeme za spolupráci a ať mají mnoho důvodů být na své děti pyšní. Učitelům - zasloužené prázdniny!

Radka Polívková