Rychnovsko Lidé v seniorském věku jsou jednou ze skupin nejvíce ohrožených podvodným chováním osob, které ze seniorů pod různými záminkami vylákají peníze. Jedná se o nevýhodné obchody, kdy osoby nakoupí několikanásobně předražené zboží, nebo na nich podvodníci vymámí velké částky peněz pod různými záminkami.

Senior dá podvodníkovi peníze v podstatě „dobrovolně", pak je toto podvodné jednání velmi těžko postihováno. Správnou cestou, jak toto kriminální jednání minimalizovat, je vzdělávat a poučovat ohroženou skupinu osob, jak rozpoznat manipulativní chování a jak na něj reagovat. Královéhradecký kraj proto připravil projekt, kdy jsou senioři vzděláváni zábavnou formou, pomocí komentovaného divadelního představení s možnostmi nácviku obranných technik.

Divadelní představení ztvárňují čtyři herci z Divadla Jesličky z Hradce Králové. Scénář k programu napsala Romana Mazalová, psycholožka a spoluautorka filmu Šmejdi, která hrané scény komentuje a popisuje vhodné techniky komunikace. Během představení „vystupuje" policista, který seznámí obecenstvo s aktuálními trendy v podvodném chování pachatelů a s možnostmi, jak se může podvedená osoba bránit. Hovoří o nejčastějších legendách podvodníků, které používají k tomu, aby vnikli do obydlí seniora nebo jej „zlákali na svou stranu", vzbudili v něm důvěru či soucit a poté jej například okradli o celoživotní úspory.

Dále policista sděluje rady, jak se vyhnout či jak se zachovat při oslovení takovým podvodníkem. Poslední série rad z úst policisty zazní na téma co dělat potom, když se stanu obětí podvodníka nebo jiné trestné činnosti. V rámci projektu už bylo uskutečněno představení pro seniory z Rychnova nad Kněžnou.Včera se představení konalo v Doudlebách nad Orlicí. Zavítalo, nebo ještě zavítá, také do dalších měst a obcí kraje.